שינויים בתנאי המנוי, 15 בנובמבר 2020

שינויים בתנאי המנוי ברמה

גלישה - המייל היומי

 • החל מה-1.1.21 דף הנחיתה של המייל היומי יהיה פתוח רק לחברים/ות (פרטיים/ות או מוסדיים/ות) ולמנויים/ות בתקופת ניסיון.
  הרשמה להתנסות למייל היומי תעניק לבעל/ת מעמד אורח 14 יום של מנוי בניסיון באופן חד פעמי.

גלישה - לוח שנה

 • החל מ-15.12.20: לוחות השנה הנושאיים – אירועים, קולות קוראים, הזדמנויות – הכוללים את כל ההודעות יהיו פתוחים לבעלי מעמד חבר/ה (פרטי או מוסדי) ובניסיון בלבד. 
 • ב-15.12.20 יושק לוח שנה עבור כלל הגולשים/ות שיוצגו בו רק ההודעות שפורסמו על ידי חברים/ות (פרטיים ומוסדיים). 
 • לוח השנה הכללי ימשיך להיות פתוח לכולם. סינון ההודעות ימשיך להיות זמין רק לחברים/ות ולמנויים/ות בתקופת ניסיון

הפצת הודעות - הקצאת קרדיטים

 • תוקפו של קרדיט עבור פרסום הודעה הוא שנה אחת.
 • לרשות כל נרשמ/ת לרמה מוקצים 3 קרדיטים עם יום ההרשמה.
 • לחבר/ה שהוא/היא מנוי/ה פרטי/ת – יוקצה קרדיט עבור כל חודש של מנוי.
  במנוי שנתי – 12 קרדיטים עם תחילת שנת המנוי.
  במנוי דו-חודשי – 2 קרדיטים כל חודשיים.  [ ראו סעיף "תקופת המנוי ואופני תשלום"].
 • לאורח/ת יוקצה בתחילת כל שנה, מהשנה השנייה ואילך, קרדיט אחד.
 • למוסדות מוקצים קרדיטים בהתאם לתנאי המנוי.
 • ניתן לרכוש קרדיטים מעבר למנוי. תוקפם של הקרדיטים שנה מיום רכישתם.
 • בעת הפסקת מנוי נמחקים כל הקרדיטים של המנוי שלא נעשה בהם שימוש.

הפצת הודעות - הצגת ההודעה באתר

 • הודעה שפורסמה על ידי חבר/ה (במנוי פרטי או מוסדי) תופיע בלוח השנה הייחודי הזמין לכל גולש/ת.
 • כפי שהיה עד כה:
  חבר/ה יכול/ה לצרף תמונה להודעה ללא תוספת תשלום או ניצול נקודות.
  אורח/ת יכול/ה לצרף תמונה כנגד נקודות או בתוספת תשלום.
 • הודעה שפורסמה על ידי מנוי מוסדי תופיע במדורים מיוחדים (כגון "סדרות") ללא תוספת תשלום.
 • להודעה שפורסמה על ידי מנוי מוסדי תעלה תזכורת לפני מועד האירוע/דדליין ללא חיוב קרדיטים.

מנוי פרטי - תקופת המנוי ואופני תשלום

למנוי-חבר אין תאריך תפוגה. 
התשלום
 עבורו נעשה בהוראת קבע בכרטיס אשראי.
ניתן לבטל את המנוי בפנייה לרמה. 
 

ניתן לבחור בשני אופני תשלום – דו-חודשי או שנתי.
תעריפי תשלום שנתי: 240 ש"ח למנוי/ה רגיל/ה, 180 ש"ח למנוי/ה סטודנט/ית או אזרח/ית ותיק/ה.
תעריפי תשלום דו-חודשי: 43 ש"ח 
למנוי/ה רגיל/ה, 33 ש"ח למנוי/ה סטודנט/ית או אזרח/ית ותיק/ה.

מנוי מוסדי - הטבות מיוחדות

 • כל הודעה שיש לה תאריך (אירוע או דדליין) שפורסמה על ידי מנוי מוסדי, תעלה שנית כתזכורת אוטומטית ללא חיוב נקודות.
 • הודעות שפורסמו על ידי מנוי מוסדי יוצגו במדורים ייעודיים, כגון "סדרות".
 • לכל מנוי מוסדי יש תגית באתר, וכן אפשרות לדף באתר, כפי שהיה עד כה.