קול קורא // למאמרים (ספר): החינוך היהודי בצרפת בעת החדשה – אנתולוגיה (יהודה ביטי) [צרפתית] דדליין לתקצירים=15.10.21

תאריך פרסום: 30.9.2021

מיקום: אחר

דדליין: 15.10.2021

Call for Articles: Jewish Education in France : 19th – 20th Centuries. We are seeking proposals for chapter contributions to an edited volume. Argument Education is the reflection of society, which chooses from its past… להמשך קריאה

פרסום // ספר: השיבה לציון מאידיליה לפרגמטיות, מרבי יהודה החסיד עד לגאון מוילנה ותלמידיו (עמנואל שיבר) [צרפתית]

תאריך פרסום: 4.4.2021

מיקום: אחר

מחקר חדשני אודות תנועות העלייה ממזרח אירופה מ 1700 עד 1860 ועל השפעתן על פיתוח הישוב הן מבחינה מדינית, כלכלית וביחס בין הקהילות היהודיות בחו"ל לארץ . Since their expulsion from the Holy Land after… להמשך קריאה

הזדמנות // מלגה: מלגות שטובריאן לישראלים/ות - לתקופות קצרות וארוכות עבור כל תחומי המחקר וכל רמות המחקר מדוקטורט ומעלה [צרפת] דדליין=28.2.19

תאריך פרסום: 8.1.2019

מיקום: צרפת

דדליין: 28.2.2019

Research in France ! Fellowships Program for Israelis willing to do research in France. Israeli scientists, willing to do research, may qualify for a fellowship from the French Government. The “Chateaubriand” 2019-2020fellowships call for proposals is… להמשך קריאה

אירוע // מפגש: מידע למתעניינים במלגת שטובריאן לישראלים/ות למחקר בצרפת [חיפה] 30.1.19

תאריך פרסום: 8.1.2019

מיקום: ישראל

Research in France ! Fellowships Program for Israelis willing to do research in France. Israeli scientists, willing to do research, may qualify for a fellowship from the French Government. The “Chateaubriand” 2019-2020fellowships call for proposals is… להמשך קריאה

אירוע // מפגש: מידע למתעניינים במלגת שטובריאן לישראלים/ות למחקר בצרפת [רמת גן] 23.1.19

תאריך פרסום: 8.1.2019

מיקום: ישראל

Research in France ! Fellowships Program for Israelis willing to do research in France. Israeli scientists, willing to do research, may qualify for a fellowship from the French Government. The “Chateaubriand” 2019-2020fellowships call for proposals is… להמשך קריאה

אירוע // מפגש: מידע למתעניינים במלגת שטובריאן לישראלים/ות למחקר בצרפת [ירושלים] 18.1.19

תאריך פרסום: 8.1.2019

מיקום: ישראל

Research in France ! Fellowships Program for Israelis willing to do research in France. Israeli scientists, willing to do research, may qualify for a fellowship from the French Government. The “Chateaubriand” 2019-2020fellowships call for proposals is… להמשך קריאה

פרסום // כתב עת: יוד, כתב עת למדעי היהדות, גליון 21 (מאשה יצחקי, אן גרינברג)

תאריך פרסום: 6.4.2018

מיקום: null

עורכת ראשית: מאשה יצחקי, עורכת משנה: אן גרינברג yod: http://journals.openedition.org/yod/2582 Yod n° 21: Histoires transgénérationnelles + Varia Dossier sous la direction d'Anne Grynberg) : histoires transgénérationnelles: retour sur les politiques de "réparations" des spoliations antisémites… להמשך קריאה