< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנה לתלמידי מחקר בהיסטוריה של שלהי העת העתיקה וראשית ימי הביניים [העברית / ירושלים 20.1.20] דדליין להרשמה=10.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120804/

ביום שני ה-20 בינואר 2020, בין השעות 09:00-13:00 תתקיים במכון הישראלי ללימודים מתקדמים סדנה לתלמידי מחקר העוסקים בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים. הסדנה תתקיים בהשתתפות Dr. Mattia C. Chiriatti מאוניברסיטת Alcalá, שיהיה אורח החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית במסגרת חילופי סגל של תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי. תחום התמחותו של Dr. Chiriatti הוא היסטוריה תרבותית והגותית בשלהי העת העתיקה וראשית ימי הביניים, ובמיוחד הקשרים שבין מזרח ומערב.

בסדנה יציג ד"ר ציריאטי את מחקרו, כמו גם יציגו את עבודתם שני דוקטורנטים העוסקים בעבודת המחקר שלהם בשאלות קרובות.

תלמידי מחקר וסגל הוראה המעוניינים והעוסקים בתחום זה מוזמנים להשתתף.

להרשמה לסדנה, אנא צרו קשר עם גב׳ מור חג׳בי, במייל: morh05245@gmail.com

מפרסם ההודעה
מור חג'בי mor.hagbi@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית בירושלים, גבעת רם
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה