< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מדריכים/ות: הנחיית עבודות גמר לבגרות במדעי הרוח והחברה [העברית / ירושלים] דדליין=5.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9113007/

תכנית אידיאה הינה מיזם משותף של מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. התכנית גובשה במטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים המגלים עניין בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות. התכנית מעניקה חשיפה לעשייה ברמה אקדמית-מחקרית גבוהה, פיתוח חשיבה ביקורתית, פיצוח קריאה וכתיבה כמיומנויות מחקר ויישומן, והבנת מורכבותם של תהליכים היסטוריים-חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים. במסגרת התכנית התלמידים כותבים עבודת מחקר בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות בליווי אישי והנחיה של מומחה מן האקדמיה. כתיבת עבודת המחקר היא הזדמנות להעצמה ולהתפתחות אישית בתהליך מאתגר וארוך טווח. העבודה מוכרת על ידי משרד החינוך כעבודת גמר ברמה מוגברת (5 יח”ל).

דרישות התפקיד:
• על המנחה להיות דוקטורנט.ית פעיל.ה וסטודנט.ית רשומ.ה באוניברסיטה העברית בשנות הלימודים תש”פ ותשפ”א, לכל הפחות.
• על המנחה להיות בעל.ת יכולות בינאישיות גבוהות ויכולת להנחות ולהדריך תלמידים. בעל.ת מומחיות בתחומו.ה האקדמי ומעורב.ת במתרחש בו. ניסיון קודם בהוראה והנחייה מהווה יתרון.
• כל מנחה בתכנית אידאה מלווה כתיבת , שיבצעו פרויקטים אישיים. התגמול עבור הנחייה של זוג תלמידים יעמוד על 10,000 ש”ח לתקופת התוכנית. מנחים יקיימו פגישות עבודה עם התלמידים פעם-פעמיים בחודש לתקופת התכנית, מדצמבר 2019 עד מרץ 2021 (כשנה וחצי).
• נציין כי התלמידים כבר בחרו נושא, קראו מאמרים תיאורטיים בתחום, וקיבלו הכשרה ראשונית בקריאת וכתיבת טקסטים מחקריים. צוות התוכנית אחראי לליווי פדגוגי בכל הנוגע לכתיבת הצעת המחקר ועבודת הגמר, לפעילות חברתית עשירה התורמת למעורבותם של התלמידים, למעקב אחר ההתמודדות הרגשית של התלמידים וכמובן, לכל הצדדים המנהלתיים הכרוכים בהגשת העבודה. כלומר, תפקידו.ה של המנחה הוא להעניק לתלמידים את הידע שלהם בתחומם ואת ההתלהבות הטבעית למחקר.
• אנו מחפשים כעת מנחים לשנה”ל הקרובה בתחומים הבאים: היסטוריה, תאטרון, תיאולוגיה, יחב”ל, ספרות, כלכלה, מגדר, פילוסופיה, תקשורת, מדעי המדינה, ותחומים קרובים נוספים.

ההנחיה ב”אידאה” היא הזדמנות לחשוף תלמידים צעירים למחקר עדכני ולהכשיר את הדור הבא של החוקרות והחוקרים בתחומי הרוח והחברה. נשמח אם תחליטו לקחת חלק בפרויקט. לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים אקדמיים אנא פנו אל ד”ר דקל שי שחורי.

https://www.madaney.net/site/programs/idea/

תכנית אידיאה הינה מיזם משותף של מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. התכנית גובשה במטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים המגלים עניין בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות. התכנית מעניקה חשיפה לעשייה ברמה אקדמית-מחקרית גבוהה, פיתוח חשיבה ביקורתית, פיצוח קריאה וכתיבה כמיומנויות מחקר ויישומן, והבנת מורכבותם של תהליכים היסטוריים-חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים. במסגרת התכנית התלמידים כותבים עבודת מחקר בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות בליווי אישי והנחיה של מומחה מן האקדמיה. כתיבת עבודת המחקר היא הזדמנות להעצמה ולהתפתחות אישית בתהליך מאתגר וארוך טווח. העבודה מוכרת על ידי משרד החינוך כעבודת גמר ברמה מוגברת (5 יח”ל).

דרישות התפקיד:
• על המנחה להיות דוקטורנט.ית פעיל.ה וסטודנט.ית רשומ.ה באוניברסיטה העברית בשנות הלימודים תש”פ ותשפ”א, לכל הפחות.
• על המנחה להיות בעל.ת יכולות בינאישיות גבוהות ויכולת להנחות ולהדריך תלמידים. בעל.ת מומחיות בתחומו.ה האקדמי ומעורב.ת במתרחש בו. ניסיון קודם בהוראה והנחייה מהווה יתרון.
• כל מנחה בתכנית אידאה מלווה כתיבת , שיבצעו פרויקטים אישיים. התגמול עבור הנחייה של זוג תלמידים יעמוד על 10,000 ש”ח לתקופת התוכנית. מנחים יקיימו פגישות עבודה עם התלמידים פעם-פעמיים בחודש לתקופת התכנית, מדצמבר 2019 עד מרץ 2021 (כשנה וחצי).
• נציין כי התלמידים כבר בחרו נושא, קראו מאמרים תיאורטיים בתחום, וקיבלו הכשרה ראשונית בקריאת וכתיבת טקסטים מחקריים. צוות התוכנית אחראי לליווי פדגוגי בכל הנוגע לכתיבת הצעת המחקר ועבודת הגמר, לפעילות חברתית עשירה התורמת למעורבותם של התלמידים, למעקב אחר ההתמודדות הרגשית של התלמידים וכמובן, לכל הצדדים המנהלתיים הכרוכים בהגשת העבודה. כלומר, תפקידו.ה של המנחה הוא להעניק לתלמידים את הידע שלהם בתחומם ואת ההתלהבות הטבעית למחקר.
• אנו מחפשים כעת מנחים לשנה”ל הקרובה בתחומים הבאים: היסטוריה, תאטרון, תיאולוגיה, יחב”ל, ספרות, כלכלה, מגדר, פילוסופיה, תקשורת, מדעי המדינה, ותחומים קרובים נוספים.

ההנחיה ב”אידאה” היא הזדמנות לחשוף תלמידים צעירים למחקר עדכני ולהכשיר את הדור הבא של החוקרות והחוקרים בתחומי הרוח והחברה. נשמח אם תחליטו לקחת חלק בפרויקט. לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים אקדמיים אנא פנו אל ד”ר דקל שי שחורי.

https://www.madaney.net/site/programs/idea/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added