קול קורא // לכנס: הכנס ה -21 של האיגוד הבינלאומי למשפט עברי [בר אילן / רמת גן, וספיר / שדרות 07/20] דדליין=1.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111712/

הכנס ה-21 של האיגוד הבינלאומי למשפט עברי

אוניברסיטת בר אילן ומכללה אקדמית ספיר

6-8 יולי 2020

 

הודעה מקדימה וקול קורא להציע הצעות

האיגוד הבינלאומי למשפט עברי, בשיתוף אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית ספיר שמחים להודיע שהכנס ה – 21 של האיגוד יתקיים ב 6-8 ליולי, 2020 (י"ד-ט"ז בתמוז תש"ף) בישראל, ברמת גן ובשדרות.

 

הועדה המארגנת מזמינה להציע הצעות לכנס, תוך התחשבות בדגשים אלה:

  1. אנו ניתן העדפה להצעות של מושבים שלמים, בכל נושא שהוא במשפט עברי. על הצעות המושבים לכלול, בקובץ אחד, את שמות המארגנים/ות, כותרת המושב, ההיגיון המארגן שלו, תקצירי ההרצאות ופרטי קשר של כל המשתתפות/ים.

הועדה מעודדת ומבקשת לוודא שהמושבים יכללו גיוון וריבוי של נקודות מבט, זמנים או מתודולוגיות.

  1. הועדה מעודדת להציע מושבים על משפט עברי בקהילות עכשוויות, שיכללו תרומות מהמחקר ומהפעולה בשטח. הכוונה להלכה קהילתית, מוסדות קהילתיים ויחסי הגומלין של אלה עם סביבותיהם המשפטיות. זה יכול לכלול, למשל (באופן לא ממצה):

א. התייחסות לסוגים שונים של קהילות. למשל קהילות עירוניות, מרכזיים ופריפריאליים; קיבוצים, מושבים ויישובים; קהילות על בסיס גיאוגרפי (יישוב, שכונה), מוסד (ישיבה), בתי כנסת, זרמים, קהילות וירטואליות ואחרות.

ב. בתי דין קהילתיים, פורומים דמוי-משפטיים, ארגונים הלכתיים, והיבטים הלכתיים של קבילות מודרניות ויחסי הגומלין עם המדינה, משפטה ומוסדותיה.

כנהוג, מציגים בכנס יהיו חברי איגוד. הצגה בעברית תלווה בהפצת עיקרי הרצאה באנגלית.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות לעמוס ישראל, aisrael@mail.sapir.ac.il.

נא לשלוח הצעות ל JLA21conference@gmail.com עד לראשון בדצמבר 2019 (תאריך חדש). החלטות תישלחנה ב 15 לדצמבר 2019 (י"ז בכסלו, תש"ף). כן נודיע על דמי ההשתתפות. ועדה מארגנת ואקדמית זמנית:

בת' ברקוביץ, יעקב חבה, עמוס ישראל, נעמה סט, רון קליינמן, עמיחי רדזינר

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423