< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למושב בכנס: סוציולוגיה אורבנית בכנס האגודה הסוציולוגית [בר אילן / רמת גן 02/20] דדליין=1.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9111516/

קול קורא למושב קהילת סוציולוגיה אורבנית

זוהי השנה הראשונה לקהילת סוציולוגיה אורבנית החדשה. נושא הכנס הסוציולוגי השנתי, שיתקיים באוניברסיטת בר אילן בתאריכים 25-26 בפברואר 2020 הוא – “תרבות כח וכח התרבות”. נושא זה רלוונטי ביותר לתחום הסוציולוגיה האורבנית והחיים בעיר. בעידן שבו כמחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת בערים, העיר היא זירה מרכזית לבחינת תופעות חברתיות ותרבותיות, שנשענות על תהליכים ומגמות רחבים כמו גלובליזציה, ניאוליברליזם והפרטה, הגירה וצרכנות. תהליכים ומגמות אלה מייצרים יחסי כוח בלתי-שוויוניים ותחרות על משאבים לא רק בזירה המקומית אלא גם בזירה הגלובלית. הם גם מאפשרים מעבר תרבותי חופשי של רעיונות תרבותיים בעלי השפעה על התרבות המקומית המתהווה והנוצרת בערים. תרבות זו נוצרת מתוך יחסי כוח ומייצרת בתורה אי-שוויון.

במסגרת מושב קהילת סוציולוגיה אורבנית נבחן תהליכים ותופעות המתקיימים בערים, תוך התייחסות לשאלות של תרבות, יחסי כוח ואי-שוויון, מתוך ניסיון למפות מסגרות חשיבה תיאורטיות המאפשרות לדון במפגש בין תרבות ויחסי כוח לבין הזירה האורבנית בת ימינו. הנושאים והפרספקטיבות הדיסציפלינריות יכולים להיות מגוונים, כשהמשותף להם הוא בחינה של תופעות חברתיות בעיר.

המעוניינות.ים להציג מתבקשות.ים לשלוח תקציר בעברית של עד 500 מילה, שיציג בתמצות את כל המידע הרלוונטי: הטענות העיקריות שיוצגו (אין די בהצגת הנושא שבו יעסקו), תרומתן התיאורטית והאמפירית (בהרצאות המציגות מחקרים אמפיריים), שיטות המחקר והממצאים העיקריים. נא לקרוא את התקציר ולוודא שלא נפלו בו טעויות הקלדה או לשון.

בתקציר יש לכלול: כותרת ההרצאה, שם פרטי ושם משפחה של הכותב.ת, תואר אקדמי (או סטודנט.ית לתואר שני/שלישי), השתייכות מוסדית, דוא”ל ומספר טלפון ותקציר של עד 500 מילה בפונט David גודל 12. בנוסף יש לצרף ביוגרפיה קצרה (4-5 שורות) בעברית בדף הרישום האלקטרוני.

סטודנטים לתואר שני מוזמנים מאוד להגיש תקצירים, ומתבקשים לצרף לתקציר מכתב המלצה מהמנחים המתאר את מידת ההתקדמות של הסטודנט וממליץ על קבלת ההצעה.

לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן. 1) התקציר יועתק ויודבק למשבצת המיועדת בדף הרישום האלקטרוני. 2) התקציר יועלה כקובץ וורד מצורף (בפורמט doc או docx).

תאריך היעד למשלוח התקצירים הוא 1.12.2019.

תקצירים יוגשו רק דרך מערכת ההרשמה של הכנס (נא לציין את שם הקהילה אליה מיועד התקציר בגוף המסמך): https://registration.israel-sociology.org.il/2020

לפרטים: ד”ר הילה צבן: hilazaban@gmail.com

Message publisher
הילה צבן hilazaban@gmail.com
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added