< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השני לטיילות חינוכית - הטיול במציאות משתנה [מכללת בית ברל / כפר סבא 02/20] דדליין=20.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110309/

החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה – המכללה האקדמית בית ברל,
אגף של"ח וידיעת הארץ, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים, אשכולות, קק"ל ומועצת תנועות הנוער בישראל.

12.2.2020, י"ז שבט תש"פ

"חכם השביל מן ההולכים בו. אם עלית בו – אל תעזבנו כי הוא צודק תמיד" (עזריה אלון).

הטיול במערכת החינוך במאה ה-21 אינו דומה עוד לטיול שהיה נהוג בשנים שלאחר קום המדינה, ואף לא לטיולים שהתקיימו בשנות השמונים והתשעים של המאה שעברה. השינוי באורח החיים המודרני, ההתרחקות מהטבע בדור המסכים, הטיולים התכופים לחו"ל, התמורות בתרבות הפנאי והחשש מאסונות בטיולים, הביאו לירידה במעמדו של הטיול במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. מספר ימי הטיול פחתו, הטיולים האתגריים קוצרו או נזנחו לטובת אתרי תיירות, סדנאות ואטרקציות, והגופים הפרטיים תפסו את מקומם של המורים בתכנון הטיול והובלתו.
בכנס השני בסדרת הכנסים לטיילות חינוכית נעמיד במרכז הדיון את דמותו של הטיול במציאות המשתנה. האם ועד כמה הטיול עודנו חשוב במאה ה-21? מהי דמותו הראויה של הטיול כיום ועד כמה היא צריכה להיות דומה או שונה ביחס לטיול המסורתי בעשורים הקודמים? האם השינויים שעוברים על הטיולים חיוביים או מעוררי דאגה? האם צריך להתאים את המטייל לטיול או את הטיול למטייל? האם הטיול יכול עדיין להוות מוקד משיכה לבני הנוער היום, ואם כן – מהי הדרך להפוך אותו למשמעותי? מהם המודלים לטיול נכון במציאות משתנה, וכיצד נכון להכשיר את מדריכי הטיולים להתמודדות עם אתגר הטיול?
הכנס יכלול חשיפה למחקרים אקדמיים, בצד הצגת תוצרים של אנשי חינוך ומעשה בתחום, ו"שולחן עגול" בשאלה: הטיול החינוכי לאן?
הכנס מיועד לחוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי הטיילות החינוכית, למורים ומדריכי טיולים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ובהשכלה הגבוהה, לאנשי ידיעת הארץ למטייליה ואוהביה.

מפרסם ההודעה
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית בית ברל, בית ברל, כפר סבא, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה