קול קורא // למאמרים (ספר): דור ראשון להשכלה: חוויות, תובנות, פעולות (מוטי גיגי, סיגל נגר-רון ותמי רזי) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9081918/

מהפכת המכללות האקדמיות בישראל בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20 הובילה לגידול עצום במספרי הסטודנטים ולגיוון יחסי בהרכב הסטודנטים הלומדים באקדמיה. רבים מהבאים בשערי האקדמיה הם דור ראשון להשכלה גבוהה. סטודנטים רבים ובעיקר בני.ות דור ראשון להשכלה גבוהה חוששים לקראת הלימודים ומתמודדים עם קשיים בעיקר בתקופה הראשונה ללימודיהם האקדמיים. השתלבות הסטודנטים.ות בעולם האקדמי תובעת מהם.ן ללמוד בתוך זמן קצר שורה ארוכה של מושגים הכרוכים בהיבטים ביורוקרטיים, לוגיסטיים ותוכניים של החיים הסטודנטיאליים. במובן זה, היכרות מוקדמת עם הזירה האקדמית ואורחותיה מבעוד מועד היא בבחינת יתרון משמעותי לסטודנט.ית העושה את צעדיו.ה הראשונים בקרבה. אך בראש ובראשונה הכניסה בשערי האקדמיה כרוכה ברכישה של הביטוס, שאינו קשור רק בלמידה, ברכישת ידע ובהשכלה. היעדרם של הידע ושל ההביטוס הנחוצים להשתלבות בחיים האקדמיים מציב מכשולים רבים בפני בני הדור הראשון להשכלה גבוהה, החל מהתמודדות עם המערכת הבירוקרטית, עבור בצליחת משברים העשויים להתרחש בתקופה אינטנסיבית ולחוצה זו, וכלה בסיכוייהם להמשיך ללימודים מתקדמים ולהשתלב באקדמיה כחוקרים.ות וכמרצים.ות.

קול קורא זה נולד במסגרת מיזם 'תקווה ישראלית' ו'גוונים באקדמיה' הפועל במכללת ספיר בשנתיים האחרונות. מטרת קבוצת המחקר והפעולה שהוקמה כחלק מהמיזם היא להבין את חוויית ההוראה בקרב המרצים ואת חוויית הלמידה בקרב הסטודנטים, ולפעול לשינוי המציאות האקדמית, על מנת שזו תביא לידי ביטוי הרבה יותר נרחב ומשמעותי את מגוון הזהויות הקיים בחברה הישראלית. חלק ניכר מהמשתתפים.ות בקבוצת המחקר והפעולה הן.ם עצמן.ם דור ראשון להשכלה גבוהה.

קול קורא זה מבקש לאגד את סיפוריהם.ן של סטודנטים.ות ומרצים.ות בעבר ובהווה הנוגעים לחוויה הייחודית של בני.ות דור ראשון להשכלה גבוהה בעולם האקדמי בישראל.

אנו מזמינים אתכן.ם להגיש טקסט שאורכו עד 1,500 מילה, המתאר את החוויה שלכן.ם, במטרה לאגד את הטקסטים ולפרסם את אלה שייבחרו מביניהם באסופה ערוכה, שכותרתה (הזמנית) "דור ראשון להשכלה: חוויות, תובנות, פעולות".

את הטקסטים יש לשלוח אל einatye@sapir.ac.il

מועד אחרון להגשת הטקסט 1 בנובמבר 2019

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423