קול קורא // למאמרים (כתב עת): עדכן אסטרטגי - כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי (קובי מיכאל ועומר עינב) [עברית ואנגלית]. דדליין לטקסט מלא=31.10.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9080601/

עדכן אסטרטגי, כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי, הוא כתב עת דו-לשוני (עברית ואנגלית)
בהוצאת המכון למחקרי ביטחון לאומי – אוניברסיטת תל-אביב. הוא משמש במה למחקר רב-
תחומי, מקורי ועדכני בקשת רחבה של סוגיות הקשורות לביטחון לאומי כתחום ידע. בכתב העת,
שנוסד בשנת 1998 ורואה אור מדי רבעון, מתפרסמים מאמרים בנושאים הקשורים לישראל,
המזרח התיכון, המערכת הבינלאומית ובמגמות גלובליות, שיש בהם כדי להעשיר ולאתגר את
תשתית הידע בתחום הביטחון הלאומי. מטרת עדכן אסטרטגי היא תרומה לקיום דיון פורה
ומעמיק בשאלות יסוד בחקר הביטחון הלאומי, תוך גישה המבכרת שילוב של הממד התיאורטי
עם כתיבה מוכוונת מדיניות.

המערכת מעודדת חוקרות וחוקרים להציע מאמרים שטרם ראו אור באכסניה אחרת, ושיש בהם
בכדי להציע תזה מקורית ומחדשת על ביטחון לאומי בראי דיסציפלינרי רחב: יחסים בינלאומיים,
מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, משפט, תקשורת, גיאוגרפיה ולימודי סביבה, לימודי ישראל,
מזרח תיכון ואסלאם, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יישוב סכסוכים ותחומים נוספים.
ברוח התקופה, עדכן אסטרטגי מעביר את כובד משקלו לנוכחות וזמינות ברשת. הגם שהגיליונות
ימשיכו להתקבץ בחתך רבעוני, המאמרים שיאושרו לפרסום, לאחר תהליך שיפוט ועריכה,
יפורסמו בגרסה מקוונת באתר כתב העת במתכונת line-on first published ,ובשלב מאוחר יותר
כחלק מהגיליון הרבעוני הרלוונטי.
במסגרת רענון תוכנו וצורתו של כתב העת, עדכן אסטרטגי מפרסם חמישה סוגי טקסטים:
"הבמה המחקרית" – מאמרים אקדמיים בהיקף של עד 7,000 מילים בעברית או 9,000 מילים
באנגלית (כולל הערות ומקורות בסגנון APA), בעלי אופי מחקרי ותיאורטי, במנעד רחב של
נושאים הקשורים לביטחון לאומי ומשפיעים עליו. המאמרים עוברים שיפוט אנונימי כפול
.(double blind peer review)
"ניתוח מדיניות" – מאמרים שעיקרם ניתוח מדיניות בהקשרים של ביטחון לאומי, בני 1,500 עד
2,000 מילה, ללא הערות שוליים ועם הפניה למקורות באמצעות קישורית.
"ביקורות ספרים" – במדור זה יכללו סקירות ספרים בתחומי העניין של ביטחון לאומי במנעד
הרחב של התחום בהיקף של 800-1000 מילים.
"הבמה המקצועית" – שיח נושאי רב-משתתפים או ראיון עומק בהיקף של 000,2-000,3 מילים.
"סקירה אקדמית" – סקירת ספרות מקצועית עדכנית בתחום ספציפי הקשור לביטחון לאומי
.מילים 2,000-1,000 מילים.

הנחיות כתיבה
במאמרים המיועדים לבמה המחקרית, לביקורות ספרים ולסקירה אקדמית, יש לנהוג לפי כללי APA 6th edition (הנחיות מפורטות בקישור המצורף מטה).
במאמרים עבור ניתוח מדיניות והבמה המקצועית, אין להוסיף הערות שוליים או הערות סיום.
להפניה למקורות ניתן להוסיף רשימת ספרות רלוונטית בתחתית המאמר, או לשלב קישוריות
בטקסט המפנות למקורות.
על המאמרים להיות מוגשים לאחר עריכה והגהה קפדניות, ובאורך המבוקש.
יש ללוות את כתב היד בתקצירים בעברית ובאנגלית (כ-150 מילים בעברית ו-200 באנגלית),
ברשימת מקורות וברשימת הערות שוליים. יש להמעיט ככל הניתן בהערות שוליים, ולשלבן רק
אם יש בכך הכרח ותרומה להבנת הטקסט.
המאמרים מועברים לשיפוט עיוור כפול ולכן עליהם להיות אנונימיים ועל הכותבים להקפיד שלא
לכלול בגוף המאמר פרטים מזהים אודות עצמם או להשחירם ולכלול אותם בקובץ נפרד שיצורף
למאמר. יש למספר את העמודים.
כתבי היד צריכים להישלח באופן אלקטרוני למערכת כתב העת, לכתובת editors-sa@inss.org.il
,תוך ציון סוג המאמר שנשלח. הגשת כתב יד למערכת כתב העת מחייבת את
הכותב/ת להצהיר כי כתב היד מקורי ולא הועבר במקביל לשיפוט בכתבי עת אחרים; ובחזקת
התחייבות מגישו לפרסומו בכתב העת במידה וכתב היד יאושר לפרסום.
ניתן לפנות לכתובת המצוינת בכל שאלה הקשורה לכתב העת

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423