הזדמנות // מלגה: מלגות לתלמידי תואר שלישי בישראל מטעם מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום. דדליין=31.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062601/

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום מציע מלגות לציון זכרה של תמי שטינמץ ז"ל לתלמידי התואר השלישי הלומדים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. המלגות נועדו לעודד חוקרים בראשית דרכם, להתמקד בתנאים ובתהליכים המובילים לפתרון סכסוכים ולכינונו של שלום יציב במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם.

קשת הנושאים למחקר שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר, תיאורטי או אמפירי, שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר מעימות לשלום – מנקודת מבט פוליטית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

לשנת הלימודים תש"פ (2020/2019) מוצעת מלגה/ות לעידוד עבודת דוקטור בגובה (עד) 10,000 ₪ כ"א.

להלן המתכונת להגשת בקשה למלגה:

א. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי באתר המרכז
(https://peace.tau.ac.il/scholarships-for-students ), אותו יש להגיש כדף פתיחה.

ב. בקשה למלגה הכוללת:
1. תקציר העבודה (עד 5 עמודים).
2. אישור נושא העבודה על-ידי החוג / המחלקה/ הוועדה לתארים מתקדמים.
3. שתי המלצות, אחת ממנחה העבודה (הממליץ/ממליצה יכולים להעביר המכתב גם ישירות
אל משרדנו – tscpeace@tauex.tau.ac.il ואנו נדאג לצרפו לחומר)
4. קורות חיים.

הערה: אין באפשרותנו לדון בבקשה כל עוד ההצעה לעבודה לא אושרה על-ידי הרשויות
האוניברסיטאיות המתאימות.

את הבקשות למלגה על-פי המתכונת הנ"ל יש להעביר באופן הבא:

• עותק אחד מטופס הבקשה בצרוף כל המסמכים המפורטים בסעיף ב', יש לשלוח באמצעות אתר המרכז (https://peace.tau.ac.il/scholarships-for-students (לאחר מילוי ומשלוח הבקשה באתר תתקבל לתיבת המייל של הפונה הודעת אישור אשר מכילה בתוכה את הטופס כשהוא בר הדפסה).

• עשרה עותקים מסודרים בסטים של טופס הבקשה אותו יש להגיש כדף פתיחה, בצרוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש להעביר בדואר עד ל-31 בדצמבר 2019, למרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, 6997801.

לבירורים בנוגע למלגות אפשר לפנות למזכירות המרכז: tscpeace@tauex.tau.ac.il.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה