< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס מתנאל למחשבת ישראל. דדליין=1.5.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9032623/

קול קורא

להגשת מועמדות לפרס מתנאל במחשבת ישראל לשנת תשע”ט

הפרס יינתן לספר הטוב ביותר בתחום מחשבת ישראל שהתפרסם במהלך השנים תשע”ח-תשע”ט, ועוסק בנושא הגות יהודי ספרד והשפעתה אחרי הגירוש.

הפרס בגובה 25,000 דולר יוענק למחבר/ת ספר מחקרי או הגותי שהופיע בעברית או תורגם לעברית, שיש בו הן מקוריות והן פניה לציבורים רחבים. רשאים להגיש מועמדות מחברי הספרים או ההוצאות לאור.

את הספר יש לשלוח בחמישה עותקים למשרדי האיגוד העולמי למדעי היהדות. בנוסף יש להגיש (בדואר או בדוא”ל) תמצית קורות חיים (עמוד אחד), רשימה של פרסומים עיקריים (עד שני עמודים) ומכתב המלצה ממי שאינו/ה מחבר/ת הספר, המסביר מדוע הספר ראוי לזכות בפרס. כל החומרים צריכים להגיע למשרדי האיגוד העולמי למדעי היהדות עד כ”ו ניסן תשע”ט (01.05.2019). הפרס יוענק בטקס שיתקיים בקיץ תשע”ט.

אם הפרס יוענק ליותר ממחבר אחד, הסכום יתחלק בין הזוכים.

לפרטים ולהגשת מועמדות:

האיגוד העולמי למדעי היהדות

הר הצופים, ירושלים, 9190501

דוא”ל: worldunion.jewishstudies@gmail.com

טלפון: 02-5325841

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added