קול קורא // לכנס: הפריפריה במרכז - כנס מרכז המחקר והמידע של הכנסת [ירושלים 06/19] דדליין=15.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021602/

באזורי הפריפריה הגיאוגרפית של ישראל מתגוררים כשליש מתושבי מדינת ישראל. עניינה של הפריפריה מובא לא פעם לפתחה של הכנסת, הדנה בפערים בין הפריפריה למרכז, בגורמים לפערים האלה ובחלופות האפשריות.

כנס "הפריפריה במרכז", שיערוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מבקש להתמקד בנקודת המבט של תושבי הפריפריה הגיאוגרפית על הסוגיות המעסיקות אותם, על צורכיהם ועל המענים הדרושים להם. מטרת הכנס לתת במה לדיון ציבורי ומחקרי על האופן שבו תופסים בפריפריה את היחס שבין מרכז לפריפריה במדינת ישראל, את הצרכים הנגזרים מהריחוק הגיאוגרפי ואת הדרך שבה צרכים אלה באים לידי ביטוי בעיצוב המדיניות הציבורית וביישומה, ובתוך כך בנתונים הנאספים ברמה הארצית ובמחקר ומשמשים בסיס למדיניות.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת מזמין אתכם ואתכן – חוקרים וחוקרות, קובעות וקובעי מדיניות מן השלטון המקומי והמרכזי ואנשי/נשות שטח ממגוון מוסדות וארגונים חברתיים – להגיש הצעות להרצאות ולפוסטרים המציגים מחקרים עדכניים או פרויקטים חברתיים ייחודיים הקשורים לפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל במגוון תחומים, ובהם: תעסוקה, חקלאות ותעשייה; חינוך, תרבות ופנאי; תכנון ודיור; תחבורה ותשתיות; בריאות; קיימות וסביבה; רווחה ועוני; פשיעה וביטחון אישי; שלטון מקומי; חדשנות, יזמות וטכנולוגיה.

אלה כמה מהסוגיות שבהן יעסוק הכנס:

  1. הפערים בין הפריפריה למרכז ובתוך הפריפריה – גורמים וחסמים;
  2. האתגרים הייחודיים לפריפריה בכלל ולקבוצות אוכלוסייה שונות בה בפרט;
  3. המדיניות הממשלתית והשפעתה על תושבי הפריפריה – מהתאמתן של תוכניות ברמה הלאומית לצורכי הפריפריה ועד לעיצוב וליישום של תוכניות ייעודיות לפריפריה;
  4. המענים הדרושים וכן יוזמות ופרויקטים ייחודיים של השלטון המקומי והמגזר השלישי, המיועדים להתמודדות עם האתגרים ולהעצמת היתרונות;
  5. ייצוג הפריפריה בממשל, בשלטון המקומי ובתקשורת.

הצעות לנושאים נוספים הקשורים בפריפריה הגיאוגרפית יתקבלו בברכה.

הכנס יכלול מושבי מליאה ומושבים מקבילים במגוון נושאים שייבחרו מתוך ההצעות שיוגשו. תינתן עדיפות למחקרים ולעבודות שנכתבו על ידי גופים הממוקמים בפריפריה הגיאוגרפית או עוסקים בתוכניות ובפרויקטים ייחודיים שעוצבו ויושמו בפריפריה.

הצעות בכתב (עד 400 מילים) אפשר להעביר עד 15.3.2019 למרכז המחקר והמידע של הכנסת. בהצעות יש לכתוב את שם המציע, השיוך המוסדי, מטרת המחקר או הפרויקט, מתודולוגיה, ממצאים עיקריים ותרומת המחקר. את ההצעות יש להעביר בדואר אלקטרוני: mmm@knesset.gov.il

ניתן ליצור קשר בטלפון 02-6408240.

הכנס יתקיים במחצית השנייה של חודש יוני, בטווח התאריכים המצוין לעיל. מועד מדויק יתפרסם בהמשך

פרטים נוספים לגבי הכסנ יעודכנו בהמשך באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת

https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/Pages/default.aspx

קישור

מפרסם ההודעה
יובל וורגן yvurgan@knesset.gov.il
כתובת מלאה
הכנסת, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423