< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: חוק וידע עצמי בתלמוד (איילת הופמן ליבזון) [הרצליה] 26.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121817/

Law and Self-Knowledge in the Talmud

מצורפת הזמנה לערב עיון לכבוד ספרה של איילת הופמן ליבזון, Law and Self-Knowledge in the Talmud. לאישור הגעה ליחצו על הקישורית: https://www.eventer.co.il/law_and_self_knowledge

התוכנית המלאה:
בית ספר הארי רדזינר למשפטים מתכבד להזמינכם לערב עיון בנושא
Law and Self-Knowledge in the Talmud
יום רביעי, י"ח טבת תשע"ט, 26 בדצמבר 2018, בשעה 18:30
אולם מבטח שמיר אחזקות בע"מ (A316), בנין אריסון-לאודר
קמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

18:30 התכנסות
19:00 דברי ברכה: פרופ' אמנון להבי, דיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
דברי פתיחה ודברי סיכום: ד"ר איילת הופמן ליבזון, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה; מחברת הספר Law and Self-Knowledge in the Talmud (Cambridge University Press 2018)
פרופ' משה הלברטל, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה; האוניברסיטה העברית בירושלים; NYU Law School
פרופ' דניאל בויארין, הקתדרה לתרבות תלמודית, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי
פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ישי רוזן-צבי, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, אוניברסיטת תל אביב
https://www.eventer.co.il/law_and_self_knowledge

מפרסם ההודעה
איילת הופמן ליבזון alibson@law.harvard.edu
כתובת מלאה
אולם מבטח שמיר אחזקות (A316), המרכז הבינתחומי הרצליה, רחוב כנפי נשרים, הרצליה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה