< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: פוסט-דוקטורנט: ניהול פרויקט במדיניות ציבורית ומדע המדינה [הרצליה, רמת גן] דדליין=15.1.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8121803/

לקבוצת מחקר משותפת לאוניברסיטת בר-אילן והמרכז הבינתחומי הרצליה המובילה מחקר הממומן על ידי הקרן הלאומית למדע (הISF), דרוש/ה פוסט-דוקטורנט/ית בעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטה מוכרת לניהול הפרויקט. אחריות ניהול הפרויקט כוללת: איסוף נתונים, תפעול והנחיית צוות מקודדים, פיתוח תשתית הנתונים וניתוח נתונים. המחקר עצמו עוסק בניתוח ולמידת סדר היום הציבורי כחלק מה Compartive Agendas Project הבינלאומי. הפרויקט הבינלאומי שמקורו בארה”ב ומתרחש כיום במספר רב של דמוקרטיות, בוחן באופן שיטתי וכמותי על בסיס ספר קוד מתוקנן את הבעיות העולות על סדר היום הציבורי במספר רב של זירות ציבוריות (ממשלה, פרלמנט, בית המשפט, תקשורת המונים). בהתאמה לפרויקט הבינלאומי, מטרת הפרויקט הישראלי היא לאסוף נתונים ולקודד את הנושאים העולים על סדר היום הציבורי בזירות השונות הללו מ 1981-2019 תוך רענון מתמיד של המאגר.

את הפרוייקטים השונים במדינות העולם מובילים חוקרים רבים ובולטים בתחום חקר הממשק בין מדיניות ציבורית לפוליטיקה מפלגתית. הפרויקט הישראלי עוסק בחיבור זה בהקשר של פוליטיקה שהופכת לפרסונלית לאורך השנים. עם זאת, את מאגר הנתונים ניתן יהיה לפתח לכיוונים רבים ומגוונים העוסקים בדינמיקות של סדר יום ציבורי ופוליטי. מדובר על פרויקט שאפתני הפותח אפשרויות רבות לפרסום וחיבור עם חוקרים רבים וקבוצות מחקר מגוונות ברחבי העולם.

המועמד/ת חייב/ת לעמוד בתנאים הבאים:
1. אישור רשמי על הגשת עבודת הדוקטור מהאוניברסיטה בה למד/ה.
2. ידע נרחב במדיניות ציבורית ופוליטיקה ישראלית. ידע במדיניות ציבורית השוואתית יהווה יתרון.
3. נסיון מוכח בפיתוח עצמאי של מאגר נתונים מרובה נתונים ומשתנים על בסיס עבודה ארכיונית ואינטרנטית, כמו גם ביצוע תהליכי קידוד כחלק ממחקר כמותי. ידע בBig Data וData Science יהווה יתרון.
4. נסיון מוכח בניתוח כמותי ובניית מודלים רב-משתניים תוך שימוש בתוכנות סטטיסטיות כמו R, Stata, Spss, JMP ושילוב מודלים אלה במחקרים אקדמיים הנמצאים בשיפוט בכתבי עת מקצועיים (או שכבר התקבלו לפרסום).
הערות נוספות:

תחילת העבודה בסמסטר ב’ תשע”ט (ה 3 במרץ 2019).

מיקום קבוצת המחקר הוא במרכז הבינתחומי הרצליה.

ההעסקה אמורה להיות לתקופה של שנה עם אפשרות להארכה לשנה נוספת.

המעוניינים במשרה מתבקשים לשלוח קורות חיים ושני שמות של ממליצים כולל פרטי התקשרות עדכניים של הממליצים ל mrosenthal@idc.ac.il עד התאריך ה 15/1/19.
בברכה,
ד”ר אילנה שפייזמן
ד”ר אמנון כוורי
ד”ר מעוז רוזנטל
https://www.comparativeagendas.net/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added