< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // השתתפות בתשלום בניסוי של שעה באדריכלות - מחקר עירוני וקוגניציה [תל אביב] 7.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8110403/

דרושים סטודנטים וסטודנטיות בטווח הגילאים 35-21 להשתתפות במחקר בנושא:
בחינת התפיסה הקוגניטיבית בסביבה עירונית וירטואלית.
לצורך מחקר שיערך כשעה, בתמורה ל-50 שקלים, יתבקשו הנסיינים להתנסות בשיטוט בסביבת
מציאות מדומה ולהשיב על שאלון.
• הניסוי כולל שימוש במערכת של משקפי תלת-ממד וחיישני תנועה אשר יאפשרו לעקוב
ולתעד את תנועת הראש והמבט של הנסיין.
• בתום ההתנסות הווירטואלית יתבקשו הנסיינים לענות על מספר שאלות בכתב.
• הניסוי כולל מס' שלבים.
לתיאום נא לפנות לתומר 050-9482850

מפרסם ההודעה
אפרת בלומנפלד ליברטל efrat.lieberthal@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין דה בוטון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה