< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: הסדנה להתמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית לדור ראשון להשכלה גבוהה [תל אביב] דדליין=18.10.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8101202/

מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ו’אקדמיה לשוויון’ מזמינים סטודנטיות וסטודנטים להשתתף בסדנה להתמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית.

הסדנה מיועדת למי שהן/ם דור ראשון להשכלה גבוהה* הנמצאים במסלול מחקרי לתואר שני או בשנה הראשונה לתואר השלישי במדעי הרוח והחברה, ושוקלים להמשיך במסלול אקדמי.

הסדנה משלבת מפגש קבוצתי, דיון בטקסטים ביקורתיים על האקדמיה, ופיתוח מיומנויות של התמקצעות אקדמית בנושאים: קריאה וכתיבה אקדמית (טיעונים, הצעות מחקר, מאמרים), כתיבת קורות חיים ואבסטרקטים, הגשת הצעות לכנסים ולמלגות, הצגה בכנסים, כינון קשרי הנחייה, פנייה לכתבי עת, העסקה אקדמית, זכויות עובדים ונטוורקינג אקדמי.**

הסדנה כוללת ליווי בחונכות ממרצות ומרצים ממרכז מינרבה ו’אקדמיה לשוויון’.

בשנה”ל תשע”ט תתקיים הסדנה באוניברסיטת תל אביב בימי שלישי, 17:00-19:30

בסדנה 13 מפגשים אחת לשבועיים או שלושה (התאריכים יינתנו מראש) והיא כוללת: הרצאות, למידת עמיתות/ים קבוצתית ומשימות לתרגול בין המפגשים.

מספר המקומות בסדנה מוגבל – יתקבלו רק משתתפות/ים שהם/ן דור ראשון להשכלה גבוהה, מי שיוכלו להתחייב לנוכחות מלאה, ולפי סדר הגשת בקשת הקבלה. הסדנה ללא עלות.

המעוניינים/ות להצטרף לסדנה מתבקשים/ות לשלוח מייל קצר המתאר את מסלול לימודיהם, רקע אישי ואקדמי ומדוע הם מעוניינים/ות להשתתף בסדנה.

את המייל יש לשלוח לכתובת- firstgenerationacademia@gmail.com – לאפרת
עד לתאריך: 18.10.2018

http://mhc.tau.ac.il/he/%D7%A7%D7%9F%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91/

Message publisher
אפרת בן שושן גזית efigazit@gmail.com
Full address
אוניברסיטת תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added