הזדמנות // מלגה: מלגת ארנון סופר למחקר בתחום הגאואסטרטגיה לתלמידי דוקטורט בשנה"ל תשע"ט [חיפה] דדליין=10.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8091213/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגה של 40,000 ש"ח לתלמידי דוקטורט, שתחום מחקרם עוסק בגאואסטרטגיה במדינת ישראל. נושאים רלוונטיים למלגה הם: גבולות ישראל, אסטרטגיה ימית/יבשתית, דמוגרפיה, טריטוריה וממשל, יחסי מרכז-פריפריה, פוליטיקה של מים, גאו-כלכלה וכד'. המלגה שתוענק בשנה"ל תשע"ט 2019-2018 מיועדת לעודד את תחום המחקר הגאואסטרטגי ולסייע לתלמידי מחקר מצטיינים להעלות לסדר היום הלאומי בעיות בתחומים שונים שיש להן השלכות גאואסטרטגיות על מדינת ישראל, על ביטחונה ועל רווחתה.

תנאי המלגה:
– הצגה קצרה של המחקר במעמד קבלת הפרס (ינואר 2019)
– כתיבת מאמר במסגרת פרסומי קתדרת חייקין
– השתתפות בימי עיון ובסדנאות חוקרים של הקתדרה, בהתאם לנושא המחקר
– ציון קבלת מלגת ארנון סופר מטעם קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה במחקר ופרסומים הקשורים במחקר

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:
– הצעת מחקר מאושרת (בצירוף האישור)
– קורות חיים
– מכתב נימוק לבקשת המלגה (יש לציין פירוט בנוגע למקורות מימון נוספים, אם ישנם)
– המלצת מנחה (יש לשלוח למייל מטה)

את הטפסים יש להגיש למייל ch-strategy@geo.haifa.ac.il עד ה- 10 באוקטובר 2018.
ועדת הפרס תכלול את צוות הקתדרה ונציג החוג לגאוגרפיה. תשובות יינתנו עד ה- 10 בנובמבר 2018.

מפרסם ההודעה
מורן זגה moran82@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה