קול קורא // הארכת דדליין!! כנס: בלי עין הרע - הכנס הראשון ללימודי מזרחיות בקולנוע ובטלוויזיה [תל אביב 06/19] דדליין חדש=1.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081414/

ב-2019 ימלאו שלושים שנה לפרסום ספרה פורץ הדרך של אלה שוחט הקולנוע הישראלי: מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג. ספר זה מהווה לא רק נקודת מוצא למחקר אקדמי על קולנוע ישראלי, אלא גם נקודת ציון למחשבות ביקורתיות חדשות בתחומי ידע שונים, שערערו ופירקו ניגודים כמו מזרח/מערב, יהודים/ערבים, מסורת/מודרניות, שולט/נשלט, והציגו אלטרנטיבה לדיסציפלינות מדעיות אשר אימצו נקודת מבט אוריינטליסטית וגזענית. קריאתה של שוחט ללימודי מזרחיות, כגישה יחסותית ביקורתית הנעה "מעבר ללאומי" והמדגישה את התהליך הלא גמור של הזהות לאורך זמן ומרחב, מצאה לה בשנים האחרונות הדים הן במדיה הוויזואלית והן בשיח המחקרי. כיום אנו עדים לריבוי קולות מזרחיים, לעתים מנוגדים וסותרים, המזמינים התייחסות מחודשת לזיקות האפשריות בין מזרחיות לבין קולנוע, טלוויזיה, וידאו ארט ומדיה דיגיטלית.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להציג מחקרים הנותנים ביטוי לקולות עכשוויים של השיח המזרחי, בכללם גם מחקרים המשווים בינם לבין קולות מטרימים שלו. הכנס מתעניין גם במגוון קריאות הבוחנות את ההופעה והמשמעות של המזרחיות בתנאי הייצוג והנראות הפוליטיים, הטכנולוגיים והאמנותיים של העידן הנוכחי. נבקש להציג מחקרים השואבים ממסורת חקר הקולנוע (עלילתי ותיעודי), הטלוויזיה, הווידיאו-ארט והמדיה, לצד מחקרים המיישמים על הטקסט והקונטקסט האמנותי כלים ומושגים מדיסציפלינות אחרות: פילוסופיה, חקר הספרות, לימודי תרבות, תיאולוגיה, לימודי מגדר, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועוד.

חוקרים וחוקרות מוזמנים לשלוח הצעות הקשורות, בין השאר, לנושאים הבאים:
• התגבשות ופירוק של זהות מזרחית ויהודית ערבית וזהויות קודמות, משיקות ומצטלבות (Intersectionality), (מפריח היונים, צ'לרי בגדד, קפה נוח, גלות), זהות לבנטינית (שפת אב).
• טראומת ההגירה בקולנוע מזרחי ויחסים בין-דוריים; היסטוריה, זיכרון ועדות בקולנוע (שחור, שבעה, שלוש אחיות, כיכר החלומות, פנטזיה שלי, שמעת על הפנתרים, רוח קדים כרוניקה מרוקאית, החלוצים, דימונה טוויסט, סאלח פה זה ארץ ישראל).
• מזרחיות והמפנה האתי בקולנוע ובטלוויזיה.
• זהות מזרחית וביקורת הליברליזם והפוסט-ליברליזם; מזרחיות והמפנה התיאולוגי בקולנוע ובטלוויזיה; מזרחיות וקהילה (משגיחים, אבינו, ישמח חתני, הקפות, הבלתי רשמיים, שבאבניקים).
• מזרחיות וישראליות, ציונות ודמוקרטיה; הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה באקטיביזם, בפוליטיקה ובמודעות ציבורית (זגורי אימפריה, סדרות רשת).
• מזרחיות בקהילות מחוץ לישראל; יהודים וייצוגי יהודים בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה של מדינות ערביות, מוסלמיות וארצות המוצא של מזרחים (טינריר-ירושלים, הדים מהמלאח, לאן הלכת משה?, Marocains Juifs : Destins contrariés); מזרחיות וזהות תרבותית, מזרחיות, נוסטלגיה והמרחב המזרח תיכוני (בלדה לאביב הבוכה, עיראקנרול, סרט ערבית, שיר ידידות).
• מזרחיות והעידן הנאו-ליברלי: קפיטליזם, מעמד, גלובליזציה, אמריקניזציה, אינדיבידואליזם וכלכלה חופשית ״נאו-ליברלית״ (30 שקל לשעה).
• פמיניזם ומזרחיות (גט, אנשים כתומים, ולקחת לך אשה, אור, ישמח חתני, אליס לא גרה כאן אף פעם, עליה, עיישה, הקיר); לימודים קוויריים ומזרחיות; לובן ואשכנזיות.
• מחקרי הפקה וקהל: יוצרות ויוצרים בעלי זהות מזרחית; קהלים מזרחיים בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה; מחקר עכשווי על ציוני דרך בקולנוע ובטלוויזיה כגון סרטי בורקס, (הבית ברחוב שלוש, שחור, אור מן ההפקר, חתונה מאוחרת, מישל עזרא ספרא ובניו, לחם, בת ים ניו יורק).

הכנס יתקיים בתאריכים: 5-2 ביוני, 2019.
על ההצעות לכלול שם מרצה ושיוך אקדמי, תקציר (עד 300 מילים), 5-3 מקורות ביבליוגרפיים ותקציר קורות חיים. יש לשלוח את ההצעות לתיבת הדואר של הכנס: mizcineconf@tauex.tau.ac.il
מועד אחרון להגשת הצעות: 1 בינואר, 2019.

ועדת ההיגוי המייסדת של הכנס: מירב אלוש לברון, איל שגיא ביזאוי, בועז חגין, רז יוסף, כפיר כהן
מפיקי הכנס: עובד עדי אלחליבי, שלמה עוז עוזיאל

מפרסם ההודעה
שלמה עוז עוזיאל shlomiy.oz@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423