קול קורא // מאמרים (כתב עת)): גיליון מיוחד: לחיות טוב - היסטוריות של רגשות, רווחה וצמיחה אנושית (מרק סולוויי, דבורה וויינשטיין) (אנגלית). דדליין=1.11.18

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה