קול קורא // הודעה שניה // לימודים: קבוצת עניין במחקר איכותני (גבריאלה ספקטור-מרזל) [תל אביב] מפגש ראשון=11.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061403/

קבוצת עניין במחקר איכותני במכון מופ"ת תשע"ט

יו"ר קבוצת העניין: גבריאלה ספקטור-מרזל

קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות של התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום. הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישות איכותניות. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון ) 11.11.18 ; 23.12.18 ; 20.1.19 ; 3.3.19 ; 7.4.19 ; 26.5.19 (. בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח במליאה. קבוצות המשנה הן קבוצות דיאלוגיות, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן משתנים מדי שנה, על פי צורכי המשתתפים.

להלן פריסת הפעילות של קבוצות המשנה בכל אחד מהמפגשים:
בין השעות 11:00 ל 13:00- יפעלו במקביל קבוצות משנה אלה:
כתיבת מאמרים ועבודות, פרופ׳ ברכה אלפרט
מחקר פעולה ומחקר עצמי, פרופ׳ מיכל צלרמאיר
מחקר נרטיבי, ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
מחקר איכותני חזותי, ד"ר רבקה הלל-לביאן
בין השעות 13:30 ל 15:00- תתקיים במליאה הרצאת אורח/ת
נושאי ההרצאות מפורטים בהמשך.
בין השעות 15:15 ל 17:15- יפעלו במקביל קבוצות משנה אלה:
חקר הטקסט והשיח, פרופ׳ עירית קופפרברג
ניתוח נתונים איכותניים, פרופ׳ נעמי וינר-לוי
פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות, פרופ׳ אילנה אלקד-להמן
מחקר נרטיבי, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים, ד"ר יערית בוקק-כהן
נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:
יום ראשון, 11 בנובמבר 2018
מחקר נרטיבי בחברה הישראלית: רב-שיח לרגל השקת הגיליון המיוחד של כתב העת "עיונים בשפה וחברה"
משתתפים: פרופ' עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית )אמריטה( והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות; פרופ' שאול שנהב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית; פרופ' אילנה אלקד-להמן, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת; ד"ר סול אזואלוס-אטיאס, החוג ללשון עברית והחוג למדעי הקוגניציה, אוניברסיטת חיפה
מנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל, מכון מופ"ת
ברכות: פרופ' עירית קופפרברג
יום ראשון, 23 בדצמבר 2018
פעולות דיבור ציבוריות: חקר הביצוע, הפרשנות והתיווך של מבעים פרפורמטיביים
פרופ' זוהר קמפף, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית
יום ראשון, 20 בינואר 2019
שימוש בכלים השלכתיים בתהליכי הערכת תוכניות
ד"ר מירי לוין רוזליס, אוניברסיטת בן גוריון ומכון דוידסון, מכון ויצמן למדע )גמלאית(
יום ראשון, 3 במרץ 2019
עירוב שיטות בניתוח שיח: בניית אמינות במחקר איכותני
פרופ' עירית קופפברבג, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת
יום ראשון, 7 באפריל 2019
עמדות פרשניות ופעולות פרשניות: הרמנויטיקה של אמון והרמנויטיקה של חשד, ומה שביניהן
ד"ר קובי שטיין, בית הספר לעבודה סוציאלית ומרכז המצוינות לחקר טראומה המונית, אוניברסיטת תל-אביב
יום ראשון, 26 במאי 2019
סוגיות אתיות במחקר פעולה ובמחקר עצמי
פרופ' מיכל צלרמאיר, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת
/http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/interest

מפרסם ההודעה
ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל gabrielasm@013.net
כתובת מלאה
מכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ, קרית החינוך, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423