קול קורא // הכנס השנתי ה-14 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט: אמת היסטורית, אמת משפטית ואמיתות אחרות [ירושלים 10/18] דדליין=30.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061202/

יד בן צבי, ירושלים

הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

קול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי:

"אמת היסטורית, אמת משפטית ואמיתות אחרות"

הכנס השנתי הארבעה-עשר של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ייערך ביום שני, כ"ט בתשרי תשע"ט, 8 באוקטובר 2018, ביד בן-צבי, ירושלים. ועדת ההיגוי של הכנס השנתי מתכבדת להזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למושבים ולהרצאות שיוצגו בכנס השנתי של הארגון.

הצעת מושבים והרצאות לכנס השנתי:

אנו מזמינים הגשת הצעות להרצאות ולמושבים, ובמיוחד כאלה הקשורים לתמה המרכזית של הכנס: אמת היסטורית, אמת משפטית ואמיתות אחרות.

משמעות ה"אמת" היא סוגיה מרכזית במדעי הרוח והחברה, והעיסוק בה נטוע בהקשרים פוליטיים ואקדמיים מגוונים. מהפכת האינטרנט והרשתות החברתיות המקוונות הציבו שורה של שאלות חדשות ביחס למשמעות ה"אמת" וה"פוסט-אמת", והשיח שהתעורר בעקבות מערכת הבחירות האחרונה בארה"ב מצביע על ההשלכות הפוליטיות של מה שמכונה "עובדות אלטרנטיביות".

האמת פנים רבות לה: אמת משפטית, אמת עובדתית, אמת היסטורית, אמת מדעית, אמת דתית, ואמת רגשית. מה יכולות להיות השלכות עידן הפוסט-אמת על מתודולוגיות הסטוריות ומשפטיות שעניינן חקר האמת? מה משמעות האמת ההיסטורית והמשפטית בעידן הפוסט-אמת?

לקראת הכנס השנתי נבקש להזמין הצעות מחוקרות ומחוקרים הבוחנים אמיתות שונות אלו, ואת מורכבות היחסים ביניהן. אנו מזמינים הצעות למחקרים העוסקים בנושאים כמו תפקיד המשפט בקביעת עובדות היסטוריות; תפקידן של תפיסות היסטוריות בהליך המשפטי; תפקיד המשפט באסדרת האמת בזירה הציבורית; תפיסות היסטוריות של שקר ואמת; היחס בין אמת ונארטיב במשפט ובמחקר ההיסטורי; פורומים אלטרנטיביים לקביעת האמת; הפוליטיקה של האמת בהיסטוריה ובמשפט; השחקנים החברתיים האחראים על תיקוף האמת בזירות החברתיות השונות; מחקר של סילוף וכזב; תפיסות של אמת בשיטות משפט שונות ובמשפט הבינלאומי; ההיסטוריה של דיני הראיות ומתודולוגיות וטכנולוגיות של קביעת אמת; והשפעת טכנולוגיות המידע המקוונות על חקר האמת בדיסציפלינה ההיסטורית והמשפטית.

תינתן עדיפות להרצאות העוסקות בנושא הכנס, אך עם זאת, בהתאם למסורת הארגון, אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מתחומי דעת שונים (בכללם משפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה) להציע הרצאות העוסקות במשפט והיסטוריה ושאינן בהכרח קשורות לנושא המרכזי של הכנס וכן הרצאות מתודולוגיות והיסטוריוסופיות.

ועדת הכנס תיתן עדיפות להצעות של מושבים מובנים, הכוללים שלוש-ארבע הרצאות. הצעה למושב תכלול את שמות כל אחד מהמשתתפים (כולל יו"ר), תמה מרכזית למושב באורך של עד 250 מילים ותקצירי מאמרים באורך של עד 500 מילים כל אחד. ניתן לשלב במושב המוצע גם מגיבות ומגיבים. יש לצרף ביוגרפיות אקדמיות קצרות (לא יותר מפסקה) של המשתתפים. וועדת ההיגוי עשויה לצרף להצעות שמספר המשתתפים בהן נמוך משתתפים נוספים.

ועדת הכנס תשקול גם הצעות להרצאות בודדות שאינן מוגשות כחלק ממושב. המבקשים להציע הרצאה בודדת מתבקשים לשלוח תקציר באורך של עד 500 מלים, וביוגרפיה אקדמית קצרה.

מגישי ההצעות (למושבים ולהרצאות) מתבקשים לציין גם את כותרת המושבים/ההרצאות ושם המציגים באנגלית.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 30 ביוני 2018. יש לשלוח את ההצעות לוועדת הכנס, בדוא"ל history.law2018@gmail.com. תשובות באשר להשתתפות בכנס תימסרנה עד ה-1 באוגוסט 2018. שאלות ניתן להפנות לדוא"ל של ועדת הכנס או של יו"ר הוועדה ד"ר אורנה אליגון דר (oad.law@gmail.com).

הגשת הצעות להשתתפות במושב "חדש על המדף" – מושב מיוחד בנושא ספרים חדשים:

הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט נועד לשמש במה חגיגית לדיון והצגה של פירות המחקר בתחום זה. לאור מרכזיותם של ספרים במסגרת הדיסציפלינה, אנו בוחנים את האפשרות לקיים במסגרת הכנס מושב מיוחד שיוקדש להצגה ולדיון של המונוגרפיות שיצאו לאור בשנה האחרונה. המושב יכלול תגובה ודיון קצרים סביב כל אחד מהספרים שיוצגו במסגרתו. אנו מזמינים אפוא חוקרות וחוקרים אשר ספר פרי עטם יצא לאור מאז מאי 2017, ואשר מעוניינים שספריהם יוצגו ויידונו במסגרת מושב זה, ליצור קשר עם הוועדה. במסגרת הפנייה, אנא הציגו בקצרה את נושא הספר ותרומתו, ושם של חוקר/ת בתחום שעשוי/ה לשמש כמגיב/ה על הספר במסגרת המושב (הפנייה למגיבים תיערך על ידי הוועדה לאחר קבלת ההצעה).

הגשת מועמדויות לפרס המאמר המצטיין:

במסגרת הכנס השנתי, יוכרז על המאמר הזוכה בפרס המאמר המצטיין בהיסטוריה של המשפט. המאמר יוצג על ידי מחברו/יו במושב מליאה. קול קורא להגשת מועמדויות לפרס פורסם בנפרד.

ועדת ההיגוי של הכנס:

ד"ר אורנה אליגון דר (מכללת ספיר, הקריה האקדמית אונו), יו"ר

ד"ר יפעת מוניקנדם (אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' סנדי קדר (אוניברסיטת חיפה)

ד"ר אבי רובין (אוניברסיטת בן גוריון)

ד"ר ענת שטרן (המכללה לביטחון לאומי)

כרזת האירוע

מפרסם ההודעה
ד"ר אורנה אליגון דר, עו"ד Dr. Orna Alyagon Darr בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר בית הספר למשפטים, הקריה האקדמית אונו Sapir College, Ono Academic College oad.law@gmail.com
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423