< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: גולדה מאיר, ראשת הממשלה הרביעית - מאה ועשרים שנה להולדתה (1898) וארבעים שנה למותה (1978)  [ירושלים] 17.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042710/

גולדה מאיר, ראשת הממשלה הרביעית
מאה ועשרים שנה להולדתה (1898) וארבעים שנה למותה (1978)

יום חמישי, ג' בסיוון תשע"ח, 17.5.2018, 16:00-10:00
צריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

10.00 ברכות
יעקב יניב | מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
פרופ' יחיעם ויץ, אוניברסיטת חיפה | יו"ר הוועדה המארגנת
10:05 מושב ראשון: דרכה הציבורית של גולדה מאירסון
פרופ' אלון קדיש, האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן צבי | יו"ר
פרופ' בת שבע מרגלית-שטרן, מכון שכטר | ימי שחרות: ראשית דרכה של גולדה מאירסון בזירה הארץ ישראלית
פרופ' יחיעם ויץ, אוניברסיטת חיפה | גולדה מאיר, הדחת משה שרת וקבלת משרד החוץ (1956)
ד"ר שרון גבע, סמינר הקיבוצים | דימויה של גולדה מאיר – מה אמרו נשים בשנות החמישים על האישה היחידה בממשלה?
12:00-11:45 הפסקה
12:00 מושב שני: גולדה מאיר – ראשת הממשלה הרביעית
ד"ר עו"ד מורן סבוראי, מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה | יו"ר
פרופ' יצחק גרינברג, המכללה האקדמית בית ברל | גולדה מאיר, פנחס ספיר ושאלת עתיד השטחים המוחזקים
פרופ' רפי מן, אוניברסיטת אריאל | גולדה מאיר והתקשורת
ד"ר חגי צורף, ארכיון המדינה | גולדה מאיר כראשת הממשלה

13:30 הפסקת צהריים
14:30 מושב מסכם: 'מעֵבֶר למחדל' – גולדה מאיר במבט לאחור
בהשתתפות: פרופ' מרון מדזיני (האוניברסיטה העברית), פרופ' נעמי חזן(המכללה האקדמית תל אביב), השגריר ד"ר משה יגר(משרד החוץ),
העיתונאי דני רובינשטיין (הארץ, כלכליסט)

הכניסה חופשית | בהרשמה מראש 02-5398855 | had@ybz.org.il | act.ybz.org.il

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=2887&Page=#.WuBN_RsmAdU

מפרסם ההודעה
שרה פרי sarap@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד יצחק בן צבי, אבן גבירול 14 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה