< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה / עבודה: מרכז/ת אקדמית למהלך ייעוץ בנושא מיפוי סיכוני אקלים [ירושלים] דדליין=11.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3050407/

לאקדמיה הלאומית למדעים דרוש/ה באופן מידי מרכז/ת אקדמית למהלך ייעוץ בנושא מיפוי סיכוני אקלים
רקע על המהלך: במסגרת תפקידיה לפי חוק, האקדמיה הלאומית למדעים נותנת ייעץ לממשלה בענייני מדע ומחקר. בימים אלה מלווה האקדמיה את המשרד להגנת הסביבה בפרויקט רחב היקף ליצירת פורטל למיפוי סיכוני אקלים. במסגרת הפרויקט, המשרד להגנת הסביבה פועל ליצירת מיפוי רב שכבתי לסיכוני אקלים, אשר יכלול נתונים באשר לפוטנציאל החשיפה לפגעי אקלים במקומות שונים, מידת הפגיעות המקומית לסיכון (בהתאם למשתנים כגון דמוגרפיה, סוגי נכסים, משאבי הטבע באזור וכדומה), ופעולות היערכות שנעשות כיום להתמודדות עם הסיכון. מטרת הפרויקט של המשרד להגנת הסביבה הוא לייצר כלי תומך להיערכות עם משבר האקלים. מטרת המהלך המלווה של האקדמיה הלאומית למדעים הוא ליתן ליווי, משוב מדעי וייעוץ למשרד להגנת הסביבה בעבודתו על הפרויקט, בהתבסס על הידע המחקרי העדכני, מפגשי חשיבה עם חוקרים מובילים בתחומים אלה ודיון פורה וביקורתי עם קהילת העוסקים בנושא.
המהלך צפוי להימשך כ- 18חודש.
על התפקיד:
לאקדמיה הלאומית למדעים דרוש מרכז/ת אקדמי/ת, אשר יהיו מופקדים על ריכוז המהלך על כל היבטיו, לרבות:
לימוד הנושא והכרות עם שדה המחקר והחוקרים המרכזיים בתחום,
מיפוי החומרים הקיימים ובחינת הצורך בסקירות מחקר או מידע נוספות,
התווית הסוגיות המרכזיות שיידונו במהלך וגיבוש תוכנית המפגשים,
תכנון וארגון המפגשים עצמם – הסוגיות המרכזיות שיידונו, איתור דוברים ומשתתפים מתאימים והזמנתם,
הכנת חומרי רקע, הובלה ותכלול של ההיבטים הארגוניים בסיוע לוגיסטי של צוות האקדמיה,
כתיבת סיכומים, דוחות או ניירות עמדה בהתאם לצורך.

המרכז/ת יונחו בעבודתם ע"י צוות ההיגוי לפרויקט וע"י מנהלת המהלך באקדמיה, ויעבדו בשיתוף פעולה עם צוותי האקדמיה על מכלול ההיבטים של המהלך.
היקף המשרה: 80%.

דרישות:
בוגר תואר שני (עם עדיפות לתואר שלישי) במדעי הטבע, החיים, כלכלה, סטטיסטיקה, גיאוגרפיה, או תחום אחר רלוונטי.
יכולת גבוהה מאוד במחקר, כתיבה, ואינטגרציה של חומרים רבים מתחומי תוכן שונים.
יכולת הבנה של מודלים סטטיסטים.
יכולת ארגון גבוהה, לרבות: תכלול, תיעדוף משימות ועמידה בלוחות זמנים, תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים רבים, תכנון היבטים אדמיניסטרטיביים.
עברית ואנגלית ברמה מצוינת: דיבור, קריאה וכתיבה.
דיוק ותשומת לב לפרטים.
יחסי אנוש מצוינים.
מחויבות מלאה למילוי המשימה.

המתעניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים, דוגמת כתיבה רלוונטית, וכן מכתב מלווה קצר (עד 500 מילה) המסביר מדוע הם מעוניינים בתפקיד, איזה רקע או ניסיון רלוונטי יש בידם שיסייע להם בביצועו, וכיצד הם מתכננים לגשת למשימה. בהמשך יתבקשו שמות ממליצים. את החומרים יש לשלוח לכתובת דוא"ל Dganit@academy.ac.il רק פניות מתאימות תיענינה.

מפרסם ההודעה
רות ערן מנהלת תפעול ואדמיניסטרציה היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-5477676 פקס. 02-6240814 נייד- 052-3606187 ת.ד. 4040, ירושלים 91040 דוא"ל ruth.education@academy.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה