< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // לספר: לשון החוק ושפת הילדים - משפט וחברה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל (טליה דיסקין) (סמינר מינרווה מצבי קיצון) [אונ חיפה / חיפה & מקוון] 18.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3011203/

ערב לציון צאתו לאור של ספרה של ד”ר טליה דיסקין: לשון החוק ושפת הילדים – משפט וחברה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל

בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות והמכון למשפט והיסטוריה ע״ש קרן דיויד ברג

יום רביעי, 18 בינואר 2023 בשעה 17:00, קומה 10 בבנין רבין, אוניברסיטת חיפה

בהנחיית פרופ’ עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, הפקולטה למשפטים, אונ’ חיפה

בהשתתפות:

פרופ’ גד ברזילי, מרכז מינרווה, הפקולטה למשפטים, אונ’ חיפה

פרופ’ אמנון רייכמן, מרכז מינרווה, הפקולטה למשפטים, אונ’ חיפה

פרופ’ איתן בר-יוסף, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד”ר עינת ברעם-אשל, מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה, המכללה האקדמית בית ברל

תגובת המחברת: ד”ר טליה דיסקין

לאחר דברי המשתתפים יתקיים דיון

18.1.23, 19:00-17:00

https://minervaxtremelaw.haifa.ac.il/2022/12/25/talia-diskin-the-law-and-the-child/

    (מינרבהקיצון22-23)

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
חדר 3044, בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה & מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה