< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: ראש תוכנית מתמטיקה [מכללת הרצוג / אלון שבות & ירושלים] דדליין=31.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061700/

למכללה האקדמית הרצוג דרוש/ה ראש/ת תכנית להוראת המתמטיקה.
דרישות התפקיד:
בעל/ת תואר שלישי במתמטיקה/הוראת המתמטיקה
בעל/ת דרגה אקדמית 'מרצה בכיר/ה' ומעלה
פעיל/ה במחקר בתחום הדעת
התאמה תרבותית וערכית לרוח המוסד
יחסי אנוש מעולים
יכולת ניהול וארגון טובות (ניסיון ניהולי- יתרון)
ניסיון בהוראה

הזוכה במשרה ישמש חבר/ת סגל ליבתי במכללה האקדמית הרצוג

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה