< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: ממלכת הגדעונים - השלטון העצמי של יהודי אתיופיה ומלחמותיהם עם הממלכה הסולומונית הנוצרית [מקוון 01/22] דדליין= 20.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112700/

קול קורא להגשת תקצירים לכנס

ממלכת הגדעונים

השלטון העצמי של יהודי אתיופיה ומלחמותיהם עם הממלכה הסולומונית הנוצרית

 

לאורך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת חיו מרבית יהודי העולם כמיעוט דתי תחת שלטון נוצרי או מוסלמי. ליהודי אתיופיה, לעומתם, היתה הנהגה פוליטית וצבאית, שמרכזה היה בהרי סמיין, ההרים הגבוהים ביותר בקרן אפריקה. שלטונם העצמי של יהודי אתיופיה מכונה במסורת הקהילה ממלכת הגדעונים, על שם המלכים בני הקהילה שעמדו בראשו ונקראו גדעון. מעשי הגבורה של יהודי אתיופיה במלחמות שהתנהלו בינם ובין הממלכה הסולומונית הנוצרית (מאות 15-17) היוו, גם בתקופות מאוחרות יותר, מקור השראה עבור בני הקהילה והעולם היהודי בכלל והשפיעו עמוקות על המגעים בין יהודי אתיופיה לעולם היהודי.

כנס זה מוקדש לתולדותיהם של יהודי אתיופיה בתקופה שבה התקיימה בקרבם הנהגה פוליטית וצבאית (שושלת הגדעונים), ושבה התרחשו המלחמות. תקופה שעל אף חשיבותה המכרעת להיסטוריה של יהודי אתיופיה, זכתה עד היום למעט מאד תשומת לב מחקרית וציבורית. הכנס יעסוק גם בהשפעה של השלטון העצמי של יהודי אתיופיה והמלחמות עם הממלכה הסולומונית על תולדות הקהילה בתקופות מאוחרות יותר, ובמגעים של יהודי אתיופיה באותה תקופה עם העולם היהודי.

חוקרות וחוקרים המעוניינים להשתתף בכנס מתבקשים לשלוח כותרת, תקציר להרצאה (עד 300 מילים) ופרטי התקשרות לד"ר אלעד וקסלר בכתובת: elad@moreshete.org.il .

את ההצעות יש לשלוח עד ה-20 בדצמבר 2021.

הכנס יערך בזום, ויתקיים ביום רביעי, ה-19 בינואר 2022.

מארגני הכנס: ד"ר בר קריבוס

ד"ר אלעד וקסלר, מנהל מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה".

הכנס נערך ביוזמת מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה".

Ethiopian Jews Sigad Holiday. In the photo Ethiopian Kessim celebrate at the promenade near Armon Ha'Natziv in Jerusalem.

מפרסם ההודעה
ד"ר אלעד וקסלר מנהל מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה elad@moreshete.org.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה