< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס הדוקטורנטים הראשון על שם ד"ר ציפי קויפמן ז"ל - המחלקה למחשבת ישראל [בר אילן, רמת גן & מקוון] 23-24.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062120/

 

יום רביעי, י”ג בתמוז 23.6.21

18:00 ברכות (זום)
מנחה: ד"ר ליאור זקס שמואלי
נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן
רקטור האוניברסיטה, פרופ' אמנון אלבק
דיקן הפקולטה למדעי היהדות, פרופ' ירון הראל
ראש המחלקה, פרופ' חנוך בן פזי

18:30 מושב פתיחה (זום)
יו"ר ד"ר צחי הרשקוביץ

Julia Reed
“Adam’s Rib and Job’s Boils: Diagnosis in Early Modern Biblical Medicine”
Avi Kallenbach
“Anthropopathism in Lurianic Kabbalah”
Jonnie Schnytzer, “Prophecy According to R. Joseph ben Shalom Ashkenazi: an Astro-Kabbalistic Method”
Katharina Hillmann
“Contemplation as Religious Obligation in the Thought of Abraham Bar Hiyya”

(זום” (Why Jewish Thought 2021” – שני מושב 20:00

Mois Navon
Dr. Andrea Gondos, DFG-Emmy Noether Research Group, Freie Universität, Berlin
Dr. Jordan Katz, Jacob and Hilda Blaustein Postdoctoral Associate, Yale University
Colin Zhao, Graduate Student, Department of Jewish Philosophy and Thought, Bar-Ilan University

יום חמישי, י”ד בתמוז 2.6.24
9:30 התכנסות, בניין יעקובוביץ 1002 .

10:00 מושב שלישי
יו"ר פרופ' יהודה הלפר
רציונליזם בימי הביניים

אריה ריינר
"הביאור האמצעי של אבן רושד לספר הניצוח של אריסטו, אצל היהודים בימה"ב"
טל בורגנסקי
"ההלכה כמבנה רב רבדים במשנת הרמב"ם"
אבישי גלילי
"תפיסת התארים במטאפיסיקה של רבי חסדאי קרשקש והשפעתה על תורת ברוך שפינוזה"
אורה שורץ
"פרוש עמנואל הרומי לאשת חיל (משלי לא): תורת התארים השלילים- השפעת הרמב"ם על עמנואל הרומי"

מיסטיקה וקבלה
יו"ר ד"ר נעמה בן שחר

דימא מוחסן יונס
"הדת המנדאית – היסטוריה ומקורות"
הלל פוירשטיין
"הרמנויטיקה של חוסר: הפרשנות לאותיות נעלמות בתורה בכתבי 'חסידי אשכנז' "
לירן לביא
"סודות ספר הגבול"
נחמה עמרם
"דמותו של הצדיק הקבלי על פי דרושיו של ר' יעקב אבוחצירא, בעל אביר יעקב, בספרו 'דורש טוב' "

11:45 הפסקת קפה

12:00 מושב רביעי
יו"ר פרופ' דוד בנון
הגות יהודית לאחר השואה

הילה פלדות
"השואה כנקודת מפנה בהגותו של הרב אשכנזי (מניטו)"
יעל צ'רניאק
הכרה במסתורין ההוויה לפי הפילסופיה של גבריאל מרסל"
רזיאל זקבך
"בל יהפך תהום הכליה לתהום הנשיה: על חשיבות שימור דברי תורה שחיברו הנספים בשואה, בעיני אלו שדאגו לשימורם"
טניה וייט
"החידוש שמאחורי 'הברית הוולונטרית' של אירווינג (ייץ) גרינברג והשפעתה על המחשבה שלאחר השואה"

יו"ר ד"ר עירית עופר-שטרק
הגות יהודית במאה ה-20

בן לנדאו
"נבחרות והיסטוריה באסכולת פריז"
הודיה סמט-הר שפי
"מעבר למילים- תפיסת הפשט של מר שושני"
שרית שוסהיים
"תפיסת האדם בהגותו של יוסף שכטר"
יונתן כריש
"שימוש בכלי ובממצאי המחקר הקוגניטיבי העכשווי בתחום היצירתיות להבנת פילוסופית הלשון ותופעת הנבואה בהגותו של אברהם יהושע השל"

יו"ר ד"ר מרים פלדמן-קיי
הגות יהודית עכשווית

שחר צדוק
"שיקולים מטה-הלכתיים חינוכיים בפסיקת ההלכה של הרב יובל שרלו"
בתיה דוברצקי
"משנתה של רבקה שכטר: פילוסופיה – תאולוגיה – מיתוס"
חגי רטנר
"מקוריות ורלוונטיות במשנתו של שמעון ראבידוביץ' "
שאול וכשטוק
"בני לוי וז'אן-פול סארטר: שיחות על מהפכה, משיחיות והיהודי"

13:45 הפסקת צהריים

14:30 מושב חמישי
יו"ר ד"ר ליאור זקס- שמאולי
הגות יהודית מודרנית

ראובן קרוגר
"נפתולי התרגום של המונח Achse Ich-Selbst בהגותו החסידית של אריך נוימן"
איתי מור יוסף
"תפיסת המיניות בכתיבה של הראי"ה קוק"
אהרון שטראוס
"רעיון "חיקוי האל" במשנת הרב יצחק הוטנר וזיקתו לכתבי הרמב"ם"
בני דה לוי
"פרשיית עמנואל באספקלריית רעיון בני הנביאים אצל בעל ה 'דרכי נעם' מסלונים"

16:15 הרמת כוסית ופתיחת תערוכה: “עיניים פקוחות- מצלמה פוגשת שירה והגות" / ליאורה סומק

17:00 keynote Lecture
Prof. Vivian Liska
“How Jewish Were the Writings and Identity of Franz Kafka and
Walter Benjamin: Reflections on a Title"

https://www.academia.edu/49265167/_%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%91%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%9F_The_First_Annual_Doctoral_Students_Conference_in_memory_of_Tsippi_Kauffman_Jewish_Thought_and_Philosophy_Department_Bar_Ilan_University_June_23_24_2001_

מפרסם ההודעה
יצחק הרשקוביץ tzanoa@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, בנין 1002
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה