< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עמית/ת מחקר: בתר-דוקטורט - חינוך [אב"ג] דדליין=15.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1043007/

קול קורא לבתר-דוקטורט בשנה"ל תשפ"ב (2020-21) במרכז לחקר הפדגוגיה

המרכז לחקר הפדגוגיה – שותפות אקדמיה-שדה נמצא במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והוקם בשנת 2021 על בסיס ידע וניסיון שנצבר במחלקה לאורך שנים במסגרת המעבדה לחקר הפדגוגיה. מטרת המרכז הינה עיסוק במחקר יישומי ובפיתוח ידע מעשי לטובת חיזוק מוסדות חינוך ותהליכים חינוכיים, פיתוח מקצועי של אנשי חינוך, וצמצום פערים חברתיים וחינוכיים.

למרכז ארבעה תחומי פעילות עיקריים:

 1. פיתוח ידע פדגוגי יישומי מבוסס מחקר דרך שותפויות אקדמיה-שדה (research-practice partnerships)
 2. הקמה ותמיכה ברשת בתי ספר עתירי מחקר לפיתוח תרבות של מחקר פנים-ארגוני ובניית מיומנויות המורה לחקר עבודתה
 3. שיתוף ידע מחקרי-יישומי תוך התאמת התכנים ואמצעי השיתוף לקהלי היעד השונים
 4. עריכת מחקרים על האינטראקציה בין ידע מחקרי לבין ידע פרופסיונאלי.

פרויקטים בשלבי גיבוש ומשא ומתן עם שותפים בשטח קשורים במנהיגות בית ספרית, אוריינות, הדרכת מורים, שיח הוגן בכיתה, ופרקטיקות של הסללה.

מתוך סגל המחלקה חברים במרכז אדם לפסטיין, דורית טובין, יריב פניגר, גדעון דישון, ועידית פסט—קבוצה בין-תחומית של חוקרים שעוסקים בין היתר בהוראה ולמידה, שיח ושיתוף פעולה בצוותי הוראה, יישום מדיניות חינוכית, פערים חינוכיים וחברתיים ותהליכי שיפור בית ספרי. בנוסף, צוות המרכז כולל חוקרים (בתר-דוקטורנטים/יות, דוקטורנטים/יות, וצוות מחקר קבוע), וצוות מקצועי התומך בשיתוף פעולה עם אנשי חינוך, פיתוח כלים חינוכיים, והנגשה ושיתוף בידע.

אנחנו מחפשים חוקרות וחוקרים בתר-דוקטורנטים בעלי ניסיון מחקרי רלוונטי ויכולת עבודה עם שותפים בשטח וכחלק מצוות מחקר. המינוי הוא לשנה, עם אפשרות להארכת המינוי כתלות במידת ההתאמה.

מרכיבי התפקיד

 • הובלת עבודת מחקר בשדה
 • כתיבה ופרסום של דו"חות מחקר ומאמרים בכתבי עת מדעיים ופרופסיונאליים
 • השתתפות בפיתוח כלים וחומרים לאנשי חינוך
 • תרומה לפיתוח המרכז ופועליו כחבר/ה בצוות.

 

דרישות התפקיד

 • תואר שלישי (או לאחר הגשת דיסרטציה) בתחום רלוונטי
 • ניסיון מחקרי רלוונטי (כיום עיקר עבודת המחקר במרכז סובבת אתנוגרפיה וניתוח שיח; יש מקום גם לחוקרים מתמחים במתודולוגיות נוספות)
 • יכולת כתיבה מעולה, בעברית ובאנגלית, לקהלי יעד מגוונים
 • רצון ויכולת עבודה אפקטיבית בצוות
 • ניסיון בפיתוח תכניות וחומרי למידה – יתרון
 • ניסיון בעבודה שיתופית עם אנשי חינוך – יתרון
 • היכרות עם מערכת החינוך הישראלית – יתרון.

 

להגשת מועמדות

בבקשה לשלוח לדנה משולם (עד ה-15.5) בכתובת –pedlabbgu@gmail.com את הפריטים הבאים:

 • מכתב בקשה המפרט את ההתאמה לתפקיד
 • קורות חיים (כולל רשימת פרסומים)
 • דוגמה אחת של כתיבה אקדמית (פרסום בכתב עת או פרק מהדיסרטציה)
 • שמות וכתובות דוא"ל של שני ממליצים

 

מפרסם ההודעה
דנה משולם pedlabbgu@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה