אירוע // כנס: זה הזמן לפוסטקפיטליזם [ון ליר, מקוון] 21-22.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041004/

כינוס מקוון והרצאת אורח: יאניס ורופקיס, לשעבר שר האוצר של יוון |

מאז קריסת המערכת הפיננסית ב-2008 הסדר הקפיטליסטי נמצא במשבר מתמשך שרק מחריף עם משבר הקורונה. בהקשר רחב זה, מכון ון ליר בירושלים ייסד את פרויקט הפוסטקפיטליזם, שמטרתו לחשוב ולקדם עשייה מעבר לסדר הקפיטליסטי. נקודת המוצא של העמדה הפוסטקפיטליסטית המתהווה היא ביקורת על ליבת הסדר הקיים – קרי על הכפפת כל תחומי החיים לעשיית רווחים – אך מטרתה לגבש חלופות מבניות מרחיקות לכת, המתעלות מעל למודלים הקיימים של מדינת רווחה מתגוננת. בלב הפרויקט עומדת השאלה: כיצד יש לארגן את החיים – ובכלל זה את הזמן, העבודה, המבנים הפוליטיים, היחס לזולת והיחס לטבע – כדי לכונן חברה המבוססת על תכליות אנושיות ובראשן החופש והשוויון?

מתוך הבנה שפרויקט כזה איננו עניינם של מומחים בלבד אלא של הציבור בכללותו, אנו מארגנים כינוס הפתוח לכל אלה המבקשים לבנות יחד עתיד פוסטקפיטליסטי מתוך שיתוף ידע, עבודה משותפת, ונכונות לשאול שאלות הנוגעות לסדרי החיים של כולנו. לכינוס מוזמנים חוקרות וחוקרים, נציגי עמותות, אמניות, אקטיביסטים, א.נשי חינוך, א.נשי טכנולוגיה, עיתונאיות.ים ועוד. הכינוס יהיה פתוח לציבור ויתקיים בזום או במכון ון ליר, בהתאם לנסיבות.

יום רביעי, 21 באפריל

15:30–15:45 דברי פתיחה: ד"ר כפיר כהן לוסטיג

15:45–17:15 מושבים מקבילים
מושב רעיונות: כסף, תחבורה וטכנולוגיה
מושב: תפיסות של אחריות והדדיות – סביבה, אדריכלות ומטריארכיה
שולחן עגול: העיר היצרנית ופוסטקפיטליזם
שולחן עגול: מבט פמיניסטי על הכנסה בסיסית אוניברסלית
שולחן עגול: עיצוב מחדש של הפריפריה הישראלית

17:30–19:00 מושבים מקבילים
מושב: ביקורת ושינוי במרחבי המשחק, האמנות והטכנולוגיה
שולחן עגול: הדרך ליצירת משק תזונתי בריא, דמוקרטי ומקיים
שולחן עגול: תקשורת ה״פייק ניוז״ כתוצר של הקפיטליזם וחזון לעיתונות פוסטקפיטליסטית
שולחן עגול: הקהילות השיתופיות בישראל: game changer או אלטרנטיבה מקומית?
שולחן עגול: תפקיד העסקים הקואופרטיביים בכלכלה ובחברה בישראל

19:00–20:15 מושב צוות מחקר "פוסטקפיטליזם" במכון ון ליר

20:30–21:30 הרצאת אורח
Postcapitalism: Its Present, Its Two Possible Futures and a Story in between
Lecture by YANIS VAROUFAKIS, Member of Greek Parliament and MeRA25 leader, DiEM25 co-founder; Professor of Economics, University of Athens

יום חמישי, 22 באפריל

15:30–17:00 מושבים מקבילים
מושב רעיונות: קהילות וארגון קהילתי
שולחן עגול: אמנות מבוססת קהילה
מושב: קואופרטיבים, רווחה וייצור – ביקורת החלופות הקיימות
שולחן עגול: מבט אנטי-קולוניאלי על פוסטקפיטליזם בפלסטין ובישראל
שולחן עגול: מקפיטליזם נדל"ני לחברה פוסטקפיטליסטית

17:15–18:45 מושבים מקבילים
שולחן עגול: עתיד העבודה והטכנולוגיה
שולחן עגול: ארגוני החברה האזרחית – שינוי מדיניות בסביבה ניאו-ליברלית
שולחן עגול: ספרות, מדע בדיוני ופוסטקפיטליזם
שולחן עגול: מגורים שיתופיים עירוניים
שולחן עגול: תעסוקה, משמעות, התארגנות

19:00–20:30 מושבים מקבילים
מושב רעיונות: חקלאות, מזון ועבודה
מושב: לחשוב מחדש על מוסדות חברתיים
שולחן עגול: בנקאות קואופרטיבית
שולחן עגול: לעשות לקפיטליזם בית ספר: חינוך פוסטקפיטליסטי

https://bit.ly/2KDmM1u

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה