אירוע // השקת ספר: הליברליזם בישראל - תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו [אונ תל אביב, מקוון] 14.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0121400/

יו"ר : מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

ברכות: שרון חנס, דיקאן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

דוברים:

יואב דותן, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית , ירושלים

יניב רוזנאי, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי, הרצליה

יעל( יולי) תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל

תגובת המחבר: מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

14.1.20, 20:00-18:00 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה