< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מפגש מקוון פתוח למתעניינים בקבוצות העניין במחקר איכותני [מופ"ת, מקוון] 15.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092720/

מפגש מקוון פתוח למתעניינים, שאלות ותשובות על קבוצות העניין במחקר איכותני, בהנחיית: יו"ר קבוצות העניין, ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל, ומנחות קבוצות המשנה

אנו שמחות להזמינכן.ם למפגש מקוון על קבוצת העניין במחקר איכותני,
שייערך ביום חמישי, 15 באוקטובר 2020 , בשעה 19:00

המפגש פתוח לכל מי שמתעניינים בקבוצה, והוא נועד למסירת מידע ומענה על שאלות הקשורות לפעילות הקבוצה. ינחו את המפגש מרכזת קבוצות העניין והמנחות בקבוצות המשנה.
הקבוצה, הפועלת במכון מופ"ת, מיועדת לחוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות התעדכנות, פיתוח מיומנויות מחקר, קבלת משוב על המחקרים האישיים ויצירת שיתופי פעולה מחקריים.
בשנת הלימודים תשפ"א פעילות הקבוצה תתקיים בשישה מפגשים מקוונים. כל מפגש כולל השתתפות בקבוצות משנה (אחת או שתיים) הממוקדות במסורת או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, והאזנה להרצאה של חוקרים איכותניים מובילים.

קישור למפגש המקוון שיתקיים בזום:
Time: Oct 15, 2020 07:00 PM Jerusalem
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9182814089
Meeting ID: 918 281 4089

• לפני המפגש מומלץ לקרא על הקבוצה באתר של רשות המחקר : https://mofet.macam.ac.il/rashut/interest-groups/ ועל כל אחת מקבוצות המשנה בקישורים:
קבוצות משנה בוקר, בשעות 13:00-11:00
• ניתוח נתונים במחקר איכותני: בין מהות למשמעות, ד"ר שרה שמעוני ttps://store.macam.ac.il/store/interest/9700
• מחקר נרטיבי, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל https://store.macam.ac.il/store/interest/9702
• כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים, ד״ר יערית בוקק-כהן https://store.macam.ac.il/store/interest/9701
קבוצות משנה צהריים, בשעות 17:15-15:15
• “זה המחקר שלי”: הפנים הגלויות של החוקר/ת במחקרים איכותניים, פרופ' אילנה אלקד-להמן, פרופ' סמדר בן אשר https://store.macam.ac.il/store/interest/9705
• מחקר איכותני חזותי, ד"ר רבקה הלל-לביאן https://store.macam.ac.il/store/interest/9704
• חקר השיח בעידן של שינוי, פרופ' עירית קופפרברג https://store.macam.ac.il/store/interest/9703

להתראות,

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל, יו"ר קבוצת העניין במחקר איכותני, וצוות המנחות.

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה