< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה [גבעת חביבה, מקוון] 10-11.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0083008/

הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה תש"ף 2020
קישור ליום הראשון
https://us02web.zoom.us/j/81780811975?pwd=Rmp

יום ה', 10.9.2020, כ"א באלול תש"פ

09:15 – ברכות: שלמה גץ בשם ראשי מכוני המחקר

מושב ראשון: תנועת העבודה, הקיבוץ והחברה הישראלית: רלבנטיות, השפעה ותרומה (09:30 – 11:30)
יו"ר: איציק גרינברג
• בועז גרפינקל: הפסקת השימוש בצבא לדיכוי שביתות בישראל: קריאה מחדש של שביתת הימאים (1951).
• מירית דינור: תמורות באתוס ההגשמה האידיאולוגי בראי יחסי מרכז ופריפריה – פרויקט של"ף כמקרה בוחן.
• איל לוין ויעל שדה: שיח לא לוחמים.
• אבי שניידר, לירון שני: חלום חירות יחדיו נגשימה: הקמת התנועה החדשה בפרספקטיבה של משבר הזהות של המרחב הכפרי.

מושב שני: המרחב הציבורי בקיבוץ רב דורי (11:45 – 13:15)
יו"ר פז אלניר
• עידית שכנאי רן: עולם של מציאות בהמתנה – תהליכי שינוי של המרחב הציבורי בקיבוץ בשנות ה-70 של המאה העשרים.
• עדנה בר-רומי פרלמן : יהדות ליברלית ושוויון מגדרי בקיבוצים- איך זה נראה?
• גליה השרוני: זקנים ראשונים בחברה הקיבוצית 1940-1925.

מושב שלישי: תמורות בקיבוץ בעשורים האחרונים (13:45 – 15:15)
יו"ר אביבה חלמיש
• דורון נדיב ועזרא דלומי: התנועה הקיבוצית בעשור החמישי למדינה, 1998-1988.
• מיכל פלגי ואליאט אורחן: השינויים בעמדות החברים כלפי קליטה בקיבוץ 2020-1990.
• שלמה גץ וחנה גולדמברג: הקיבוצים השיתופיים 2020-2003.

מושב רביעי: הקיבוץ כתבנית נוף תרבותו (15:30 – 17:00)
יו"ר אביגיל פז ישעיהו
• מוקי צור: מעגלי תרבות הקיבוץ.
• ליאורה בינג-היידקר: באש ובמים – לרקוד בקיבוץ.
• אלון גן: "מבררי עצמם לדעת" – הקוד הגנטי של העיתונות הקיבוצית.

יום ו', 11.9.2020, כ"ב באלול תש"פ
קישור ליום השני
https://us02web.zoom.us/87823313467?pwd=WlV

מושב חמישי: הקיבוץ כעדה, הקיבוץ כקהילה לאורך ציר הזמן (09:00 – 10:30)
יו"ר לילך רוזנברג -פרידמן
• מתן חכים: מוטיבים נוצריים בקובץ "קהליתנו".
• דורון טימור: קהילות בתקופת הקורונה.
• חבצלת אריאל: הערבות הדדית בקיבוץ המתחדש ותפקידה בפתרון הקונפליקט.

מושב שישי: מחקרים חדשים ומבטים שונים על הכלה של להטבים בקבוצים (10:45 – 12:15)
יו"רים פעילים סִלביה פוגל-ביזאוי, עמית קמה
• יובל יונאי: שתיקה כפרקטיקה חברתית: ניהול ידע על "מיניות אחרת" בקיבוצים בעשורים הראשונים של המדינה.
• אילנה מזרחי-נאור: להיות לסבית מבוגרת (60+), חברת קיבוץ בעבר.
• נעה בר חושן: חוויית הגדילה של הומואים ולסביות במערכת החינוך הקיבוצית.

12:15 – דברי סיכום – אלון גן, יו"ר הפורום

http://bit.do/forumkibutzresearch2020 באאינטרנט
בפייסבוק https://www.facebook.com/events/4190035691069457/

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה