< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מענקי מחקר: עצות לחוקר/ת המתחיל/ה (איתי בר-סימן-טוב) (סדרת מעברים) [מקוון] 3.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0080204/

שבוע טוב

השבוע במעברים:

ד"ר איתי בר-סימן-טוב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, מענקי מחקר: עצות לחוקר/ת המתחיל/ה, יום שני ,3 באוגוסט 2020, שעה 14.30 עד 16.00. כתובת הזום כאן.

 מדוע להגיש הצעות למענקי מחקר? האם זה בכלל נדרש בתחומים כגון משפטים, מדעי החברה והרוח? כיצד לבחור נושא להצעת מחקר למענקים? כיצד לכתוב הצעת מחקר?

ד"ר איתי בר-סימן-טוב הוא מרצה בכיר וראש מעבדת החדשנות למשפט ומדעי הנתונים (BIU Innovation Lab for Law, Data-Science and Data Governance) בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

ד"ר בר-סימן-טוב זכה במענקי מחקר ממקורות מגוונים, לרבות, בין היתר, הקרן הלאומית למדע (Israel Science Foundation); הקרן הגרמנית ישראלית למחקר ופיתוח מדעיים

(German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development); ה- Israel Institute; והמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

 מפגש שאלות ותשובות למגישים למענקי מארי-קירי במחזור הקרוב.  עם גב' סמדר הירש וגב' ג'סיקה סטראוורס.  יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, שעה 20.00 עד 21.30.  כתובת הזום כאן.

רישום לרשת מעברים כאן.  תוכנית מעודכנת, מפגשי עבר ועתיד כאן

בברכה

דוד

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה