אירוע // כנס: עיר ימים רבים המשכיות ושינוי בתולדות ירושלים - כנס ימי ירושלים החמישי [יד בן צבי, מקוון] 30.6-2.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062722/

עיר ימים רבים
המשכיות ושינוי בתולדות ירושלים
כנס ימי ירושלים החמישי ע"ש אשר ושושנה הלוי, בוני ירושלים בחומר וברוח
ימים שלישי – שישי | 30.6 – 3.7.20, ח' – י"א בתמוז תש"ף

יום שלישי | 30.6.20, ח' בתמוז תש"ף
16:00 – 18:00 מושב פתיחה – 'ירושלים המפורסמת לאין שיעור בין ערי המזרח': השקת 'ספר ירושלים בימי הבית השני' בעריכת ישעיהו גפני, רוני רייך ויהושע שוורץ | בהוצאת יד יצחק בן־צבי
יו"ר: פרופ' ריכב (בוני) רובין | האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן־צבי
דברי ברכה | משפחת הלוי
מה ידע (או חשב שידע) העולם הקלאסי על ירושלים?
פרופ' ישעיהו גפני | האוניברסיטה העברית בירושלים
אופיה היהודי של ירושלים בימי הבית השני לאור הממצא הארכיאולוגי
פרופ' רוני רייך | אוניברסיטת חיפה
המפגש בין יהדות ויוונות בירושלים: עימות או מיזוג?
פרופ' ישראל לוין | האוניברסיטה העברית בירושלים
אומנות ככלי לביטוי זהות בשלהי ימי הבית השני
ד"ר אורית פלג־ברקת | האוניברסיטה העברית בירושלים
מה אנו לא יודעים, וגם לא נדע? על הפולחן בבית המקדש בימי הבית השני
פרופ' יהושע שוורץ | אוניברסיטת בר־אילן

יום רביעי | 1.7.20, ט' בתמוז תש"ף
9:30 פתיחה וברכות
יעקב יניב, יד יצחק בן־צבי
פרופ' גדעון אבני, רשות העתיקות
10:00 הרצאת פתיחה: ביוגרפיה של ירושלים – הצעות למבטים מחקריים חדשים
פרופ' רוני אלנבלום | האוניברסיטה העברית בירושלים

10:50 – 11:50 מושב ראשון: גלגולי שמות העיר ואתרים בתוכה
יו"ר: פרופ' מאיר בר־אשר | האוניברסיטה העברית בירושלים
מירו-שלם לעיר יהודה: תמורות פוליטיות ותרבותיות בשם העיר
ד"ר יובל ברוך | רשות העתיקות, ד"ר פיליפ ווקסובוביץ | המרכז לחקר ירושלים הקדומה
שם המקום ההוא – על גלגולי שמות אתרים אחדים בטופוגרפיה של ירושלים
פרופ' רוני רייך | אוניברסיטת חיפה
שמות ירושלים במסורת האסלאם
פרופ' מאיר בר־אשר | האוניברסיטה העברית בירושלים

12.00 – 13:30 מושב שני: המשכיות ושינוי בתולדות העיר מראשית ימי הבית הראשון ועד התקופה ההלניסטית
יו"ר: ד"ר יובל ברוך | רשות העתיקות
ירושלים של ראשית ימי ממלכת יהודה (מהמאה ה־10 ועד אמצע המאה ה־8 לפני הספירה)
ד"ר ג'ו עוזיאל | רשות העתיקות
התפשטות העיר מן הגבעה המזרחית לגבעה המערבית בתקופת הבית הראשון
אלון דה־גרוט | רשות העתיקות
שגשוג בין מצור לחורבן: ירושלים תחת השלטון האשורי עד לחורבן הבבלי
פרופ' יובל גדות | אוניברסיטת תל¬־אביב
'הנה ליהודים… רק עיר בצורה אחת… והם קוראים לה ירושלים': על אופייה וגודלה של העיר בתקופה הפרסית וההלניסטית הקדומה
ד"ר יפתח שלו | רשות העתיקות

14:30 – 15:30 מושב שלישי: הר הבית בין יהדות, נצרות ואסלאם
יו"ר: ד"ר יחיאל זלינגר | רשות העתיקות
הר הבית במסורת היהודית: אקסקלוסיביות מול אינקלוסיביות, לאומיות ואוניברסליות
פרופ' אייל בן־אליהו | אוניברסיטת חיפה
בית המקדש בנצרות הקדומה: ממציאות לסמל
פרופ' אייל רגב | אוניברסיטת בר־אילן
ירושלים והר הבית בין רומים, סאסאנים ומוסלמים: עיון מחודש בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה
פרופ' אורי רובין | אוניברסיטת תל־אביב
שער הרחמים כנקודת תווך על צירי הגלות והגאולה במסורות עולי הרגל
רן בר־יעקב | אוניברסיטת חיפה

15:40 – 17:30 מושב רביעי: לכבוד ספרה החדש של שלומית וקסלר־בדולח בהוצאת בריל 'איליה קפיטולינה – ירושלים בתקופה הרומית לאור המחקר הארכיאולוגי' (באנגלית)
יו"ר: הלל גבע, החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה
דברי מבוא – הלל גבע
על הספר – ד"ר שלומית וקסלר־בדולח | רשות העתיקות
יהודים ורומאים בסביבות ירושלים לאחר שנת 70 לאור החפירות בשועפאט
ד"ר רחל בר־נתן וד"ר שולמית טרם | רשות העתיקות ואוניברסיטת אריאל
מחשבות נוספות על שטחי הכינוס של הלגיון העשירי הרומי וייסוד איליה קפיטולינה
ד"ר אבנר אקר | אוניברסיטת בר־אילן
החפירות בחניון גבעתי ומועד יישובה של הגבעה הדרומית מזרחית של ירושלים
פרופ' ג'ודי מגנס | אוניברסיטת צפון קרולינה בצ'אפל היל
סיכום והערות – הלל גבע

17:40 – 18:30 מופע: גלגולי ה'ספוקן וורד' הירושלמי
צביה מרגליות | שחקנית ומשוררת

יום חמישי | 2.7.20, י' בתמוז תש"ף
9:00 – 10:40 מושב חמישי: המשכיות ושינוי מן הכיבוש המוסלמי ועד סוף התקופה הצלבנית
יו"ר: ד"ר אמנון רמון | המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי ומכון ירושלים למחקרי מדיניות
התעצמות ודעיכה – פרדיגמות חדשות להבנת השינויים האורבניים, הדמוגרפיים והדתיים בירושלים בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים
פרופ' גדעון אבני | רשות העתיקות
חוזה עמר עם אנשי ירושלים: ריאליה ומיתוס, תקפות ורלבנטיות לאורך הדורות
ד"ר מילכה לוי־רובין, מכון שכטר למדעי היהדות
כיצד שינו רעידות אדמה את ירושלים במאה ה־11?
פרופ' דניאלה טלמון־הלר | אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
האם השפיעו שינויי האקלים על מסעי הצלב?
פרופ' רוני אלנבלום | האוניברסיטה העברית בירושלים

11:00 – 12:00 מושב שישי: היסטוריה, מסורת ומפגשים תרבותיים – ירושלים מן התקופה האיובית ועד סוף התקופה העות'מאנית
יו"ר: ד"ר קטיה ציטרין־סילברמן | האוניברסיטה העברית בירושלים
'שהנה ירושלים אין לה חומות, בעוונותינו, אלא מעט' – על חומה והיעדרה בירושלים האיובית-ממלוכית-עות'מאנית
פרופ' נמרוד לוז | המכללה האקדמית כנרת
מפגשים תרבותיים בקהילת יהודי ירושלים בתקופה האיובית הראשונה (1187 – 1219)
טל לאופר | אוניברסיטת בר־אילן
מפגש מסורות של עולי רגל נוצרים, יהודים ומוסלמים בימי הביניים: המקרה של כנסיית העלייה בירושלים
ד"ר אייל דוידסון | מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל

12:15 – 13:15 מושב שביעי: הדרך אל העיר
יו"ר: פרופ' דורון בר | מכון שכטר למדעי היהדות
הדרך לירושלים – מבט גיאוגרפי־היסטורי
פרופ' ריכב (בוני) רובין | המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והאוניברסיטה העברית בירושלים
שומרי הדרך – תמורות בתולדות משפחת אבו גוש ואבטחת השיירות בין יפו לירושלים מן התקופה העות'מאנית ועד תקופת המנדט
פרופ' מוצטפא עבאסי | המכללה האקדמית תל־חי

14:15 – 15:15 מושב שמיני: שינוי והמשכיות מסוף התקופה העות'מאנית ועד ימינו
יו"ר: פרופ' גדעון ביגר | אוניברסיטת תל־אביב
ארבע מדינות, מרחב אחד: צפון ירושלים משלהי התקופה העות'מאנית ועד ימינו
ד"ר אלדד ברין
למשמעות השם 'ירושלים' בשמה של האוניברסיטה העברית – שם המייצר המשכיות
ד"ר אסף זלצר | אוניברסיטת חיפה
'תהליך הציביליזציה' בירושלים: זוהמה ורעש בירושלים והמאבק האזרחי בהם 1930 – 1967
פרופ' עודד היילברונר | מכללת שנקר והאוניברסיטה העברית בירושלים

15:30 – 16:30 מושב סיכום: שאלת ירושלים ועיצוב עתידה
יו"ר: פרופ' ריכב (בוני) רובין | המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והאוניברסיטה העברית בירושלים
שאלת ירושלים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל: מתוכנית גרנדיוזית של עיר בינלאומית בחסות האו"ם לשתי ערים העוינות זו את זו
ד"ר אלעד בן־דרור | אוניברסיטת בר־אילן
בין תיאטרון החאן לבית התנ"ך: עיצובה של ירושלים החדשה – לאומיות, בין־לאומיות, תיירות ותרבות
ד"ר שמואל בהט | מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה
האם הייתה 1967 נקודת מפנה בתולדות העיר הערבית מנקודת מבטם של ערביי מזרח ירושלים?
ד"ר אמנון רמון | המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן־צבי ומכון ירושלים למחקרי מדיניות

ללא תשלום | בזום ובשידור ישיר בדף הפייסבוק | להרשמה למפגש בזום <
לפרטים נוספים 02-5398855 | act.ybz.org.il

https://act.ybz.org.il/he/jeru-days-5

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-includes/link-template.php:3850) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423