< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות: משמעות החיים בימי קורונה (אבי שגיא) [מקוון] 19+21+23.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0041715/

מגפת הקורנה אינה מאפשרת לנו להמשיך בשגרת חיינו ומאתגרת את מכלול התפיסות שלנו על החיים:

האם האדם המודרני שהאמין בכוחו לשלוט בטבע כשל? מהי משמעותה של הסולידריות בעת הזאת? האם אפשר להמשיך בטוב האל ובהשגחתו? הייתכן שאמונתנו בעולם חוקי ומסודר אינה אלא מיתוס?

בסדרת הרצאות בזום מאת פרופ' אבי שגיא ננסח שאלות אלה ואחרות, ונציג דרכי התמודדות עמן (שאלות מהקהל ייענו בתום ההרצאה)

19.4, 21.4, 23.4 בשעה 20:00

מכון שלום הרטמן https://zoom.us/j/98117206072

 

חדש ברמה!! לשמירת האירוע ביומן הגוגל שלך לחצ/יכאן

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה