קול קורא // להאקתון: ההאקתון הדיגיטלי הגדול בעולם - "אירופה נגד הוירוס" להתמודדות עם אתגרי הקורונה, בהשתתפות ישראל. דדליין=19.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0041616/

ISERD – המנהלת הישראלית למו"פ האירופי

מזמינים אתכם להצטרף להאקתון הדיגיטלי הגדול בעולם -"אירופה נגד הוירוס" להתמודדות משותפת עם אתגרי הקורונה.

ניתן להצטרף כהאקתוניסט, כמנטור או כשותף לאחד האתגרים בתחומים הבאים:

Health and Life
Business continuity
Remote working and education
Social and political cohesion
Digital Finance
Other open category

פרטים נוספים ניתן לראות בסרטון 
שימו לב! הרישום הינו עד ה-19.4.2020.

ישראל משתתפת בפעילות בהובלת ISERD,
EIT Hub in Israel, וארגון BLEE Hackathons

לאתר EUvsVIRUS

 

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה