< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חוקר/ת: חבר/ת סגל אקדמי בכיר בחינוך בכל דרגה [הפתוחה, רעננה] דדליין=16.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022020/

האוניברסיטה מציעה שתי משרות בתחומים שונים:

משרה 1- ליקויי למידה בדגש על קריאה, התפתחות שפה תקינה ולקויה, היבטים קוגניטיביים של ליקויי למידה.

משרה 2- התמחות במערכות למידה, תכנון לימודים (curriculum), סוציולוגיה/פילוסופיה של החינוך, הערכה בחינוך

כישורים נדרשים:

תואר שלישי בתחומים מעלה.

השתלמות בתר דוקטורט- יתרון.

פוטנציאל מחקרי מוכח ברמה בינלאומית.

יכולת כתיבה אקדמית ודידקטית בעברית ומחויבות לפיתוח קורסים כתובים ומצולמים.

ניסיון בהנחיית עבודות מחקר לתארים מתקדמים, כמו גם היכולת לתרום למגוון תחומי התמחות ולשתף פעולה בצוות רב-תחומי, מהווים יתרון.

 

הערות:

נא לצרף לפנייה את המסמכים הבאים בשפה האנגלית (משרה 1- לכתובת המייל Education2@openu.ac.il, משרה 2- לכתובת המייל Education@openu.ac.il)

– קורות חיים עם רשימת פרסומים.

– ביוגרפיה אקדמית הכוללת תיאור תחומי מחקר ותכניות למחקר עתידי.

– מכתב פנייה ובו פירוט של תרומה פוטנציאלית לתחום החינוך במחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

– שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים ישירות לכתובת זו.

רק מועמדים/ות מתאימים/ות ייענו.

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/darushl/drushim.main_jobs_op?v_sug=i&category=210

מפרסם ההודעה
ד"ר יצחק ברקוביץ izhakb@openu.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, Derekh ha-Universita, Ra'anana, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה