< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הדרכה: גלישה באתר וניהול הניוזלטר - ניצול הפוטנציאל המלא של רמה [רמה - רשת מדעי הרוח והחברה, מקוון] 8.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/000guidesurf23/

שלום לכם,
אתר רמה מציע מגוון שימושים ואפשרויות, וביניהם:

  • דרכים מגוונות להצגת הודעות: לפי סדר פרסומן, לפי מועד התרחשותן ועוד.
  • צפייה ברשימת ההודעות בניוזלטר בהתאם להגדרות שקבעת בעצמך (דיסציפלינות, נושאים, קהלי יעד ועוד).
  • לוח שנה שמוצגות בו הודעות המתאימות להגדרות שקבעת (דיסציפלינות, נושאים, קהלי יעד ועוד)
  • סינון הודעות בלוח השנה וחיפושים באתר לפי מקום ההתרחשות וקריטריונים נוספים.
  • סימון הודעות לקבלת התראות ולעדכונים

ועוד…

אנו מקיימים מדי פעם בפעם הדרכה מקוונת אינטרקטיבית לגלישה ולשימוש בכל האפשרויות השונות. מספר המשתתפים מוגבל כדי לאפשר שאלות ותשובות ותרגול משותף.

מועדי ההדרכות הקרובות: 8.6.23 בשעה 15:00

חלק מהמפגש יוקדש להדרכה לחיפוש מלגות ומשרות.

נא להרשם כאן. קישור יישלח לנרשמ/ת עם ביצוע ההרשמה.

הדרכות נוספות המתקיימות לפרקים:

 

ניתן להרשם כאן:

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה