מוסד: מרכז מנדל לחקר השואה [מוזיאון השואה של ארה"ב, וושינגטון]

הודעות שייכות