מוסד: מרכז כ"ץ ללימודים מתקדמים במדעי היהדות [אוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה]

https://katz.sas.upenn.edu/

הודעות שייכות