מוסד: מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי [הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן]

הודעות שייכות