מוסד: מכון הרדר להיסטוריה ותרבות של מרכז ומזרח אירופה [מרבורג]