מוסד: מכון עזריאלי ללימודי ישראל (אונ קונקורדיה)

https://www.concordia.ca/artsci/research/azrieli-institute.html

הודעות שייכות