מוסד: האגודה ללימודי ישראל

 

The Association for Israel Studies is an international scholarly society devoted to the academic and professional study of Israel. The Association's membership is composed of scholars from all disciplines in the social sciences and many in the humanities.

כתובת אתר הבית של האגודה:  http://aisisraelstudies.org/

הודעות שייכות