מוסד: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

לעמוד המכון – לחץ כאן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוקם מכוח חוק דוד בן-גוריון תשל"ז-1976 ועל יסוד אמנה שנחתמה בשנת 1982 בין המכון למורשת בן-גוריון ובין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

המכון עוסק בלימוד, תיעוד וחקר ההיסטוריה, ההגות, הפוליטיקה, התרבות, החברה והמרחב הגיאוגרפי של ישראל והתנועה הציונית בהיבטים רב-תחומיים, ומחויב לטיפוח חקר פועלו של דוד בן-גוריון.

במכון, השוכן בקריית האוניברסיטה בשדה בוקר, הוצאה לאור אוניברסיטאית, ספריה אקדמית, ארכיון ומרכז מידע דיגיטלי. במכון חמישה עשר חברי סגל אקדמי החוקרים מניפה מגוונת של היבטים בתולדות ישראל, ואשר יזמו והקימו שתי תכניות לימוד אקדמיות בתחומי מחקרם: לתואר ראשון, במסלול ללימודי מדינת ישראל בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון, ואת התכנית הבינלאומית ללימודי ישראל ע"ש וודמן- שלר לתואר שני, הפועלת במכון ובאחריותו.

החל משנת תשע"ז פועל במכון גם המרכז ללימודי ישראל, אשר מבוסס על מפעילות מחקרית משותפת של חברי-סגל, חוקרים אורחים, פוסט-דוקטורנטים ודוקטורנטים.

המרכז פועל על בסיס מעבדות נושאיות ומקיים פעילויות אקדמיות וחוץ אקדמיות.

הודעות שייכות