בתי ספר

  • בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
  • בית הספר להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים