פקולטות

 מדעי הרוח

 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • אוניברסיטת תל אביב
 • אוניברסיטת חיפה
 • אוניברסיטת בר אילן (רמת גן)
 • המשך… 
  

מדעי החברה

 • אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • סמינר הקיבוצים
 • המכללה האקדמית תל אביב יפו
 • אוניברסיטת חיפה
 • המשך… 
 

משפטים

 • הבינתחומי הרצליה
 • אוניברסיטת תל אביב
 • מכללת שערי משפט
 • אוניברסיטת בר אילן (רמת גן)
 • המשך… 
 

 חינוך

 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • סמינר הקיבוצים
 • מכללת שאנן
 • מכללת דוד ילין
 • המשך… 
  

הנדסה

 • הטכניון
 • אפקה
 • מכון לב
 • אוניברסיטת תל אביב
 • המשך… 
 

אמנויות, עיצוב, ארכיטקטורה

 • בצלאל
 • שנקר
 • אוניברסיטת תל אביב
 • הטכניון
 • המשך… 
 

רפואה

 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • אוניברסיטת תל אביב
 •  הטכניון
 • אוניברסיטת בר אילן (רמת גן)
 • המשך… 
 

מדעי החיים

 • מכון וייצמן
 • אוניברסיטת תל אביב
 • אוניברסיטת חיפה
 • אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • המשך… 
 

מדעים מדויקים

 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • מכון וייצמן
 • אוניברסיטת חיפה
 • אוניברסיטת בר אילן (רמת גן)
 • המשך…