מכונים ומרכזים אוניברסיטאיים

  • מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • המכון  ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • מכון סטפן רוט לחקר האנטישמיות בת זמננו, אוניברסיטת תל אביב
  • מרכז מינרבה ע"ש ריכרד קבנר להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל אביב
  • מנדל סכוליון – מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים