מוסדות אקדמיה

 מכונים ומרכזים אוניברסיטאיים

 • מכון בן גוריון לחקר ישראל
 • מכון רוט
 • המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
 • המשך….
 

 מכוני מחקר חוץ-אוניברסיטאיים

 • מכון ון ליר
 • מכון ירושלים לחקר ישראל
 • מכון בן צבי
 • המשך….
 
 

 קבוצות מחקר, פורומים ופרויקטים

 • אלישבע באומגרטן
 • סכוליון
 • המשך….
 
 
 

 ארכיונים

 • ארכיון המדינה
 • הארכיון הציוני
 • האיגוד הישראלי לארכיונאות 
 • גנזים
 • המשך…
 

 ספריות

 • הספרייה הלאומית
 • ספריית סוראסקי
 • ספריית בית אריאלה
 • המשך….
 
 

מוסדות אקדמיה לקהל הרחב

 • יד בן צבי
 • מכון ליאו בק ירושלים
 • הספרייה הלאומית
 • המשך….
 
 

 איגודי חוקרים

 • החברה ההיסטורית הישראלית
 • איגוד הארכיונאים
 • האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
 • המשך….
 

 קרנות, מלגות ומענקים

 • יד הנדיב
 • קרן רש"י
 • המשך….