מוסדות אקדמיה - גרסה 2

מכללות וסמינרים אקדמיים

מכוני מחקר אוניברסיטאיים

קבוצות מחקר, פרויקטים ופורומים

מכוני מחקר חוץ-אוניברסיטאיים

מוסדות אקדמיה עם פעילות לקהל הרחב

קרנות

ארכיונים

ספריות

איגודי חוקרים

יזמות אקדמית

אגודות סטודנטים ועובדים